Barn och Framtid

Barn och Framtid

Barn och framtid - en förening till stöd för barn i Indien

För dig som vill ta ansvar och bli fadder för ett barn i Indien eller på annat sätt stödja vårt arbete för barn i Indien!

Många barn är utan förutsättningar, förmåga eller möjligheter att själva forma sin framtid. Det kan vara barn som åsidosätts av samhället, barn med funktionshinder och barn som inte har någon familj, gemenskap eller värdig framtid.

Genom din medverkan hjälper du något av dessa barn till en hoppfull framtid.


Om Föreningen:

Föreningen bildades den 13 mars 2010 och bygger vidare på redan etablerade kontakter.

Hjälpen når fram:
Såväl styrelsen som övriga medlemmar har ett mångårigt, personligt och nära samarbete med de tre barnhemmen C.S.I. Home of Abundant Life i Chingleput, Pandita Ramabai Mukti Mission i Kedgaon och Vimala Orphanage i Marthandam. Detta garanterar att insatser når fram och får full effekt.

Målsättning:
Att lämna medel för vård, uppfostran, undervisning och utbildning till barn och unga som bor på något av de tre barnhemmen
Att vara politiskt och religiöst oberoende och lämna medel oberoende av politik, religion eller härstamning
Att lämna medel till projekt på eller i anslutning till barnhemmen

Bidrag:
Du kan bidra på flera olika sätt, antingen genom att bli fadder för ett eller flera barn på Vimala Orphanage, Mukti Mission och/eller C.S.I. Home of Abundant Life eller genom valfritt ekonomiskt bidrag till allmänna utgifter på barnhemmen. Naturligtvis kan du också välja att enbart vara medlem i föreningen.

Hur just du kan hjälpa:

Att bli fadder för ett eller flera barn på Vimala Orphanage, Mukti Mission och/eller C.S.I. Home of Abundant Life

Valfritt ekonomiskt bidrag till allmänna utgifter på barnhemmen

Valfritt ekonomiskt bidrag till räntefria mikrolån, en ny verksamhet som byggs upp på Mukti Mission,  med goda resultat (se Reserapport)

Enbart medlemsskap i föreningen

 

Här kan du läsa mer om hur du kan Bidra.

För att komma i kontakt med Barn och Framtid:

E-post:kontakt@barnochframtid.se
Adress: Sonja Carlson
Stinsens Trädgårdsgata 5
263 38 HÖGANÄS

Tfn: 042 - 34 44 60, 0730 - 55 60 40

E-post: sonja.carlson@telia.com