El Shaddai

Biståndsorganisationen El Shaddai förändrar världen för gatubarn i Indien genom att ge liv åt deras drömmar.

Ge också DITT stöd till kampen för de mest utsatta barnen, barnen som inte finns. De flesta av Indiens gatubarn tillhör de oberörbaras kast. De är dessa barn du hittar som tiggare och underhållare, ensamma eller med äldre. Ge dem inga pengar!

Hjälp El Shaddai att hjälpa i stället. De har arbetat från 1996 med att ta sig an dessa barn och hjälpa deras familjer och dem, eller enbart dem om de inte kan stanna i familjen eller helt saknar en sådan. Det är El Shaddais medarbetare som hittar flickor och pojkar, från baby-barn och uppåt, i livsfarliga miljöer, på soptippar, i slummiljöer och vid järnvägsstationer. Barnen tigger eller t.ex. sorterar trasigt glas och lort med händerna eller uppträder för turister. Ingen vet vad lek är. Ingen har ägt en leksak. Ingen myndighet noterar deras födelse, ingen skriver deras dödsattest. När man inte finns går man inte i skola. Man får inte läkar- och tandvård.

Anita Edgar från det vacka Devon i södra England reste på semester till Goa, Indien, år 1996. En "sista-minutenbiljett" gjorde att hon och hennes dotter fick ett rum åt baksidan av hotellet. Det hon såg kräla runt bland soptunnorna på bakgården var inte smågrisar utan hungriga småbarn. Samtidigt som hon tyckte om GOA och det hon såg av stränder, landskap och myller av människor, förskräcktes hon av det hon upplevde utmed gator och bakgårdar. Barn levde där, direkt på marken. De stora långtradarnas däck kunde rulla förbi med decimetermarginaler. Barn levde i slum utan rent vatten, tillsyn och omvårdnad. Ingen av dem tycktes gå i skola.

Göra skillnad
Under vistelsen bestämde Anita sig för att göra något. Hon var övertygad om att just hon kunde göra skillnad tillsammans med dem som hon mött i Goa. Hon reste hem och arrangerade att hon kunde vara borta länge från sitt arbete som privatsköterska i Englad och återkom till Goa och prästen Matthew Kurian för att bo och arbeta samman med hans familj. De två startade "El Shaddai", en kristen biståndsorganisation, med de första 15 barnen i inhyrda lokaler. Med stöd från medmänniskor i Europa, USA och Australien har verksamheten idag, år 2010, vuxit till att omfatta mer än 3.500 barn i flera av Indiens stater. Man driver förskolor, skolor och skyddshem, hjälper barn till skolgång i egna eller andras skolor, har fältarbetare som
ger utvecklingstöd i slummen och till utvalda byar och lär ut småföretagande samtidigt
som de läser av hur barn har det och ger familjestöd.

Vart går pengarna?
Alla européer arbetar gratis. Turister/volontärer hjälper till på plats. Den indiska personalen ha måttliga löner. Insamlade pengar går direkt till barnen och deras behov.

Exempel på vad Din gåva kan gå till:
- 50 kr i månaden ger medicinsk hjälp
- 100 i månaden blir en månads näringsriktig mat eller 12 kycklingar till en familj
- 150 kr i månaden täcker ett barns skolgång eller 2 smågrisar till en familj
- 200 kr i månaden täcker ett barns boende
- 270 kr i månaden täcker ett barn månadsbehov
- 250 kr kostar en get som tillför mjölk, kött och dynga till en familj
- 300 kr i månaden täcker kostnaden för utbildning till hantverk och industri
- 1000 kr täcker kostnaden för en ko
För 12.000 kr förser du en by med en brunn och friskt vatten. Donator anges
vid brunnen.

Svenska turister i Goa träffar Laxman, det första barnet som Anita lyfte ur en soptunna. Han är idag ledare på härbärget Asha Deep Day Centre. Mera info via www.childrescue.net

Befria gatubarnen
Om ni vill vara med och befria barn från svält, fattigdom, tvångsarbete och prostitution, skänk pengar direkt till El Shaddai på plats eller till Eslövs Biståndscenter, org nr 842001 – 1846, associerad till Erikshjälpens Second Hand-kedja över Sverige, tillika El Shaddais kontaktorganisation i Sverige.

SKÄNK! Sätt gärna in ett engångsbelopp på Bg 5184 – 5469 eller överför, via överenskommelse med din bank, regelbundet ett bidrag till Sparbanken Öresund, bankkonto 125 095 822 - 8. Clearingnummer är 9300.

Du är då med och gör skillnad!

Aktuellt
I Sverige arbetar vi just nu med att hitta finansiering för att hjälpa olika grupper av ungdomar, bl.a. unga prostituerade flickor. Behovet av olika typer av härbärgen är konstant..

Hjälp oss hjälpa El Shaddai - NU!

Eslövs Biståndscenter, Kristina Warming, ordf
0760 – 82 55 55 eller 0413 – 555 128
Kristina.warming@swipnet.se

El Shaddai,
Anita Edgar, grundare, ledare
www.childrescue.net

Text kommer från El Shaddai Sverigebroschyr, Bild från www.childrescue.net