Svalorna Indien Bangladesh

Svalorna Indien Bangladesh

Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för internationellt solidaritets- och utvecklingsarbete. Föreningen bildades 1959 och har genom åren haft olika namn: Peruhjälpen, Indienhjälpen och U-landsföreningen Svalorna. Fram till 2003 var Svalorna i Sverige en riksförening bestående av tre sektioner, var och en självständig medlem i Emmaus International. Förutom Svalorna Indien Bangladesh i Lund var dessa Svalorna Latinamerikasektionen i Stockholm och Svalorna i Göteborg. Gemensamt gavs tidskriften Svalorna ut.

I dag samarbetar Svalorna i Lund med så kallade NGO:s (Non Governmental Organisations) i Indien och Bangladesh. Föreningens stöd till icke-statliga organisationer som arbetar för en hållbar ekologisk och ekonomisk utveckling har pågått i Indien sedan 1962 och i Bangladesh sedan 1973. Svalorna har till exempel stött de indiska miljöaktivisterna inom Chipko-rörelsen som blev kända som ”trädkramarna i Himalaya” och fick efterföljare i hela världen.  Svalorna Indien-Bangladesh vill fungera som en brobyggare mellan Nord och Syd.

I kampen för en rättvisare värld arbetar föreningen med följande sakfrågor:
Social mobilisering och demokratifrågor
Främjande av ekologiskt jordbruk
Globaliseringsfrågor
Rättvis handel och återbruk


Indien
I Indien stödjer Svalorna organisationer som arbetar för och med fattiga människor på landsbygden. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för ett tryggt och hållbart liv för utsatta grupper, såsom kvinnor, daliter, minoritetsgrupper, landlösa och fattiga bönder. Vi stödjer just nu projekt hos fem organisationer: Sophia, Keystone, Velicham, Kudumbam och MINI-nätverket.

Läs mer om Svalornas arbete i Indien HÄR.

Bli medlem i Svalorna!
Ett medlemskap i Svalorna Indien Bangladesh kostar 200 kr per år och betalas in på postgiro 90 12 34 – 5. Eftersom det är ett 90-konto kontrolleras det av Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI). Du kan också välja att bidra ekonomiskt till verksamheten i Sydasien genom att ge en gåva. I så fall sätter du in ett valfritt belopp på samma postgiro som ovan.

Svalorna Indien Bangladesh
Spolegatan 5
222 20 Lund
Tel 046-12 93 26/046-12 10 05
info@svalorna.org
PG 90 12 34-5