Humayun's Tomb

Humayuns TombHumayuns Tomb är ett maousuleum uppfört åt Hymayun, den andra mogulhärskaren av Indien. Humayun var son till Babur den 1:a och far åt Akbar den store. Byggnaden är uppförd i röd sandsten och marmor till en kostnad av ca 1,5 miljoner rupier. Humayuns grav planerades år 1569 av hans änka, Hajji Begum, 13 år efter hans död.

Humayuns Tomb är Mogularkitektur när den är som bäst och vi finner även den tidigaste ännu existerande exemplaret av Mogulträdgården runt graven, med gångbanor, kanaler och pooler. Graven i sig står i centrum av denna magnifika och vackra stora trädgård, som kallas char Baah (4 trädgårdar). Mausoleet har även ett välutvecklat exemplar av en välutformad dubbelkupol som gör att huvudkupolen får en vacker höjd och är en fröjd för ögat. Kupolen som kröner byggnaden har en höjd på 42,5 meter.

Byggnadstraditionen som användes vid Humayuns grav kulmineradeHumayuns Tomb i Taj Mahal, konstruerat ett sekel senare. Trots att det första standardiserade exemplet på denna stil är Humayuns grav är det en arkitektonisk prestation av högsta rang.

Betydelsen av just Humayuns grav är en del av den kommande utvecklingen av Mogularkitekturen som skedde senare efter detta fantastiska bygge. Det var den första i en lång serie av dynastiska gravar och nyskapande på flera sätt, bland annat på grund av det faktum att det planerades en trädgård runt graven. Humayun hade rest mycket i den islamiska världen, särskilt i Persien och Centralasien och tog med sig idéerna som tillämpades i arkitekturen av hans grav, under ledning av hans änka.
Humayuns Tomb
Humayuns gravmonument användes senare för begravningen av olika medlemmar av den styrande familjen och innehåller ca 150 gravar totalt. Humayuns tomb har träffande beskrivits som begravningsplatsen för Moguldynastin.

Mausoleet är ett bra exempel av persisk arkitektur och indiska traditioner.

Faktaruta
Entré: 
Utlänningar: 250 Rs Indier: 10 Rs
Kamera: 
Fri
Öppettider: 

Soluppgång till Solnedgång

Världsarv: 
Ja
Bildgalleri
Humayun's Tomb
Humayun's Tomb