Viktig information: Nya inreseregler till Indien i Coronas fotspår

Corona i Indien, viktigt om ditt visum

Att Corona-viruset satt käppar i hjulen för bland annat turistindustrin har nog inte undkommit någon. Indien har sedan en tid stoppat alla visum (nya som gamla) för alla personer som rest från bland annat Italien, Kina och Iran. Nu har förbudet utvidgats rejält. Läs vidare om just du drabbas av de nya temporära reglerna.

Nedan finns reseråden som nu införts av den indiska regeringen som original och med våra kommentarer på svenska

In supersession of all earlier advisories issued on the subject the following advisory is issued for implementation with immediate effect. De nya reglerna nedan gäller med omdelbar verkan

All regular (sticker) Visas/e-Visas granted to nationals of France, Germany and Spain and issued on or before 11.3.2020 and who have not yet entered India stand suspended with immediate effect.

Alla visum, såväl e-visa som pappersvisa, för personer från Frankrike, Tyskland och Spanien från 11 mars eller tidigare ställs in med omedelbar verkan för alla som ännu inte rest in i landet.

All regular (sticker) Visas/e-Visas (including VoA for Japan and South Korea) granted to nationals of Italy, Iran, South Korea and Japan, and which have been issued on or before 3.3.2020 and who have not yet entered India remain suspended.

Alla visum för personer från Japan och Sydkorea som reser med Visa on Arrival samt visum för personer från Italien, Iran, Sydkorea och utställda den 3 mars eller tidigare och som ännu inte rest in i Indien är inställda.

Regular (sticker) Visas/e-Visas granted to nationals of China issued on or before 5.2.2020 suspended earlier, continue to be suspended.

Alla visum (e-visa och pappersvisa) för personer av kinesisk nationalitet vars visum är utfärdat den 5 februari eller tidigare fortsätter att vara inställda.

Regular (sticker) Visas/e-Visas granted to all foreign nationals who have traveled to China, Iran, Italy, South Korea, Japan, France, Germany and Spain on or after 1.2.2020 and who have not yet entered India stand suspended with immediate effect.

Alla visum (e-visa och pappeprsvisa) för alla personer som rest till Kina, Iran, Italien, Sydkorea, Japan, Frankrike, Tyskland och Spanien efter 1 februari 2020 och som ännu inte rest in i Indien har sina visum inställda med omedelbar verkan.

All aforementioned restricted categories of foreign nationals may not enter India from any air, land or seaport ICPs. Those requiring to travel to India due to compelling reasons may seek fresh visa from the nearest Indian embassy/consulate. *Italian and South Korean* nationals who are granted fresh visa issued after *05.03.2020* should carry *?Tested Negative for COVID-19?* medical certificate from designated laboratories of Italy and South Korea.

Alla berörda personer är förbjudna att resa in i Indien via flyg, landväg eller hav. För personer som har extraordinära behov att resa in i Indien kan söka ett nytt visum från närmsta ambassad/konsulat. Personer från Italien och Sydkorea som beviljats ett nytt visum efter 5 mars 2020 kan resa in i Indien enbart efter att ha testats negativa för Covid-19 och har giltigt certifikat.

*Similar certificate needs to be carried by Indian nationals coming from Italy and South Korea.*

Visas of all foreigners already in India remain valid. They may contact the nearest FRRO/FRO through e-FRRO module for extension/conversion, etc. of their visa or for grant of any consular service if they choose to do so.

Visum för de personer som redan rest in i landet är fortsatt giltiga och kan kontakta närmsta FRRO/FRO för förlängning och konvertering, precis som vanligt.

Holders of diplomatic passports, official passports, officials of UN and other international bodies, OCI cardholders and air-crew from the above eight countries are exempted from such restriction on entry. However, their medical screening on arrival is compulsory.

Personer med diplomatiskt pass, officiella pass, officiella personer från FN och andra internationella organ, personer med OCI samt flygpersonal kan fortsatt ta sig in i Indien om de går igenom den nödvändiga kontrollen vid ankomst.

All foreign and Indian nationals entering into India from any port are required to furnish a pair of duly filled self-declaration forms (including personal particulars i.e. phone number and address in India) and travel history to health officials and immigration officials at all arrival ports.

Alla personer, indier och utlänningar, måste fylla i ett ankomstkort där de anger telefonnummer, adress i Indien, resehistorik mm till hälsokontrollen vid immigrationen vid ankomst.

Håll utkik för mer information här!