100-talet - En tid av förändring: Tomas Tvivlaren i Söder och Kushanariket i norr.

Till sydindien reste Tomas Tvivlaren (Jesu apostel) och kom till Kerala 52 e.Kr., där anser man att han grundade en kyrka. Den torde vara Indiens äldsta. Enligt många uppgifter ligger hans kropp begravd i Chennai i Tamil Nadu.

Efter Kejsar Ashokas död följde flera riken, de uppstod och föll ett efter ett. Vi ska komma ihåg att det som skedde i norra delarna inte nödvändigtvis avspeglades i de södra delarna, och vice versa.

I nordväst utvidgade Alexander den stores arvtagare sin makt till Punjab vilket sedan ledde till Gandharanriket.

I sydost bredde sig Andhrariket och Telugus ut sig inåt landet från kusten, detta medan Mauryanriket avlöstes av bland annat Shakariket vilket i sin tur invaderades av en centralasiatisk stam, Yueh-chi. Yueh-chi kom senare att utgöra Kushanariket vilket nådde sin höjdpunkt under 100-talet och varade i ungefär 150 år, även om riket försvagades efter dess mest kända kung Kanishkas död.

Shakariket återuppstod efter Kushanarikets fall, därefter kom en period då olika riken avlöste varandra.