1175 - Muhammed från Ghur anfaller Indien

Mu'izzu'd-Din Muhammed ville grunda ett varaktigt rike på Indisk mark och eftersom landet var så söndrigt i sina småriken som stred sinsemellan kunde Muhammed lätt ta kontrollen.

Efter flera stridigheter med seger etablerade Muhammed ett rike i Indien, det kom att kallas Delhisultanatet. 1206 efterträddes han av sin slav, general Aibak. Därav det andra namnet; Mamlukdynastin, eftersom mamluk betyder slav.