200-talet f Kr - Mauryariket under Ashokas tid.

Kejsar Ashoka förde tidigt under sin regeringstid ett mycket blodigt och grymt krig mot Kalingariket, hans seger var emellertid inte bara av godo just då.

Synen på fältet var fruktansvärd och av samvetskval drog han sig tillbaka en tid. Vad han sedan tog itu med vara att förbättra förhållandena i riket; han lät bygga vägar, utvecklade en bredare sjukvård både för människor och djur.

A konverterade till buddhism och blev med åren alltmer krigsvägrande, han beskrivs som världens ende pacifistiska härskare. Hittills. Riket försvagades efter A död 232 f. Kr.