500-talet f Kr - Magadhariket

Under åren 544 och 320 f.Kr. fanns ett stort kungarike vars huvudstad var Rajagriha, nuvarande Rajgir i Bihar. Rikets första kung var Bimbisara, Buddhas beskyddare och vän. Under denna period växte ett ordnat samhälle fram; Bimbisara höll sig med ministrar och tjänstemän, ämbetsmän och administratörer. Det var ordning och reda, skatt indrevs, myntväsendet utvecklades och man försökte få bort byteshandeln. Bimbisaras tid som kung avslutades genom att han blev mördad av sin egen son Ajatashatrus, som faktiskt fortsatte faderns politik och även utvidgade Magadhariket. Riket var en regional stormakt vid början av 300-talet f.Kr Bimbisaras och Ajatushatrus dynasti efterträddes av inte fullt så betydelsefulla Shishunaga- och Nandadynastierna, men de forna kungarnas verk fortlevde och vidareutvecklades.