1965 och 1971 - Indien och Pakistan i krig

Indien och Pakistan har länge legat i fejd med varandra om både Kashmir och Bangladesh. Krig utspelades 1965 och 1971, fortfarande är länderna inte överens men som det är nu råder inte krig.