Ashura

Aashura (även Aashoora och andra stavningar), vilket helt enkelt betyder "tionde" på arabiska, markerar kulmen av minnet på Muharram. För shia muslimer, högtidlighåller det martyrskap Husayn ibn Ali, barnbarn till Muhammed vid slaget vid Karbala i år 61 AH (AD 680), och är en dag för sorg.

Ashura firas också av muslimer som det traditionella datum då Noas ark kom till vila, när profeten Ibrahim (Abraham) är födda och Ka'ba byggdes i Mecka.