Eid-al-Fitr (ID UL FITR eller RAMZAN ID)

Över hela Indien firar muslimerna denna dag som kännetecknas festande och fröjd vid slutet av Ramazan (Ramadan), som är den muslimska tiden för fasta.