Hajj

Hajj (stavas även haj och hadj) är en av de 5 pelarna inom islam och en av världens största pilgrimsfärder. Det är en skyldighet som muslim att en gång i livet utföra denna pilgrimsfärd till Mecka om man har råd och hälsa i behåll. Skulle man vara för sjuk för att genomföra Hajj, kan man låta någon annan utföra pilgrimsfärden åt sig.

Hajj infaller i månaden Thul-Hijja som är den tolfte månaden i den islamiska kalendern. Detta är en månkalender så månaderna är kortare än i den gregorianska kalendern, därför infaller hajj på olika datum varje år. Har man gjort denna vallfärd i livet som muslim kan man bära Hajji som en hederstitel efter det. Miljoner av muslimer möts under Hajj i Mecka och alla gör samma sak, genom att lyda Allah och alla män klä sig likadant i vita enkla kläder.


Hajj steg för steg: Hajj- Ritualer (Manasik al-Hajj)

För att genomföra pilgrimsfärden måste en pilgrim vara i ett tillstånd av Ihram - ett speciellt tillstånd av rituell renhet.
Innan man kommer till Mecka måste man stanna vid Miqat för att tvätta och rena sig samt byta om till rätt kläder, så kallade ihram-kläder. Detta gäller männen, kvinnor rengör sig men har ingen spesifikt klädesplagg. De ska ha heltäckande kläder förutom ansiktet och händer. Efter det ska man uttala sin avsikt till att man gör resan, så kallade Talbiya.

Under Hajj, är pilgrimer förbjudet att:
Delta i äktenskapliga relationer
klippa håret eller klipp naglarna
Använd parfym, även tvål och annat ska vara utan parfym.
Döda eller jaga någonting
Kämpa eller argumentera
Kvinnor får inte täcka sina ansikten, även om de skulle göra det i sitt hemland
Män får inte bära sydda kläder

Andra steget är att i Al-Masjid al-Haram vandra runt så kallade Tawaf runt kaba. Man ska gå sju varv runt kaba efter det att man har kysset den svarta stenen al-Hajar al-Aswad

Efter det att man avklarat sin sju varv så tar man sig till Maqam Ibrahims för att be en bön.

Zamzam brunnen är nästa stop för varje pilgrim och här ska man dricka så mycket vatten man kan.

Mellan kullarna Safa och Marwa ska man sedan vandra sju gånger, detta kallas saii