Navratri

Navratri (nio nätter) symboliserar seger av det goda över det onda och markerar början på hösten. Navratri (även stavat Navaratri eller Navaratra) är en festival med dans och tillbedjan. Ordet Navaratri består av två ord: Nava (nio) och Ratri (nätter).

Durga

Vid festivalen Navaratri är det Shakti man tillber. Shakti beskrivs ofta som den kvinnliga skapande gnistan, kraften och makten - den gudomliga modern. Alla dagarna ägnas åt olika aspekter av de högsta gudinnerna. De tre första dagarna ägnas åt att Durga (för att förstöra alla våra laster, föroreningar och defekter). De tre följande dagarna tillägnas åt Lakshmi (givaren av andlig och materiell rikedom), och den sista som ägnas åt Saraswati (vishetens gudinna).

Välsignelse från alla tre aspekter av den gudomliga modern är det enda sättet att få en allsidig framgång i livet.

På många platser i Indien dansar man Dandiya, en sorts ringdans, varje kväll under Navratri.

Många hinduer fastar även under dessa nio dagar, hur fastan går till skiljer sig mycket mellan olika personer och grupper. Vissa äter inte över huvud taget under Navratri utan dricker bara vatten, juice och te. Andra äter viss typ av mat medan vissa i alla fall håller sig från kött och alkohol under festivalen.

Den tionde dagen firar man Dusshera (Vijayadashami)

Festivaldatum: 
2023-10-16 - 2023-10-24
2024-10-03 - 2024-10-12
Bildgalleri
Dandiya under Navratri
Dandiya under Navratri
Dandiya under Navratri
Dandiya under Navratri