Ramadan

Ramadan, fastemånaden, är den nionde månaden i den muslimska kalendern. Under denna månad har muslimerna fasta från suluppgång till solnedgång. Förutom att man inte får äta eller dricka under dagen ska man hålla sig från sex.

Ramadan är ett test av, och lärdom för, sin tro, ödmjukhet och tålamod och böner till gud, Allah, är vanligare under fastemånaden. Zakat, allmosor, ges till de som behöver det och över lag ska man vara mer ödmjuk och undvika ilska under månaden.

Efter solnedgången när fastan bryts för kvällen är det inte ovanligt att man dukar upp festmat. Familjen, vänner och släkt samlas för att äta gott vilket kulminerar i Eid al-Fitr vid Ramadans slut.