Krishna

Krishna:

Krishna är inte bara en inkarnation av Vishnu utan Krishnaockså en egen gud, den populäraste av all gudar. Han är också hjälte i många myter och framställs som älskare, krigare och kung.

Kraft/ Egenskap - Kärlekens gud

Attribut - Flöjt

Utseende -

Färddjur -