Hinduismen

Den största religionen är hinduism med drygt 80% anhängare och räknas härstamma från 1000-talet f. Kr då de första Vediska skrifterna skrevs. Religionen kan dock ses som mycket äldre än det och vissa menar att religionen började utvecklas många tusen år före det.

Hindutempel
Ett ca 1000 år gammalt tempel i Khajuraho

Vedorna består av fyra skriftsamlingar och är de allra viktigaste av de heliga skrifterna inom hinduismen, och utgör grunden i hinduisk filosofi. Den äldsta av Vedaskrifterna är den berömda 'Rigveda'.
Genom reinkarnationer ska människan uppnå 'Moksha' -befrielsen från själens kretslopp.
Vad som påverkar vandringen till 'Moksha är 'karma' -människans goda eller dåliga handlingar. En god människa som utför goda handlingar i varje reinkarnation kommer ett steg närmre 'Moksha' för varje gång hon återföds, medan motsatsen händer en ond människa som inte gör rätt för sig och då får sämre och sämre ställning i sin reinkarnation.
Man föds till hindu och man kan aldrig konvertera till att bli hindu, även om man kan anamma religionen och tron, men en icke infödd hindu kan aldrig bli det.

Det vimlar av gudar i den hinduistiska religionen, man har uppskattat upp till 330 miljoner olika gudar och demoner, men många anser att de olika gudarna bara är olika sidor av en och samma gudomlighet.
Indien har flera heliga orter dit pilgrimer färdas och där stora ceremonier hålls, ofta besökta av miljoner människor. (varav vi hamnade i en som återkommer i den staden vart tolfte år!) Några av de heliga städerna är Hardwar i Uttar Pradesh, Varanasi också i Uttar Pradesh och Puri i Orissa.

Mer om hiduismen
Läs även vår artikel om hinduistiskt gudstjänstliv som vi fått av Fredrik Noge, Instutionen för afro-asiatiska språk, Uppsala Universitet.
Brita Ahlenius ligger bakom uppsatsen Hinduisk religiös utövning i vardagen: En studie av brahminska kvinnors puja i Benares och ger en djup inblick i hinduismen.