Lättare att få tillstånd för turistchaufförer i Indien

Livet som taxichaufför i Indien har kanske inte alltid varit det enklaste. Att få tillstånd att köra turister och framför allt över delstatsgränser har länge varit en mardröm för många. Nu ska det bli lättare för indiska chaufförer att ta dig runt on i landet.

Snabba ryck med nya reglerna

Ministeriet för vägtransport och motorvägar meddelande nyligen att de ska införa ett nytt system där turistfordonsoperatörer kan ansöka om ”All India Tourist Authorization / Permit” online. Tillståndet kommer att utfärdas, efter att relevanta dokument har lämnats in och avgifter har deponerats, inom 30 dagar efter det att ansökan lämnats in. Den nya uppsättningen regler kring ”All India Tourist Vehicles Authorization and Permit Rules, 2021” publicerades den 10 mars 2021 och kommer gälla från den 1 april 2021. Alla befintliga tillstånd ska fortsätta gälla under deras giltighetstid.

Underlätta turismen i hela Indien

De nya tillståndsreglerna förväntas hjälpa turismen inom Indien långt, samtidigt ska de delstatliga intäkterna öka. Det nya tillvägagångssättet vid 39: e och 40: e transportutvecklingsrådets möten. Samtliga deltagare från de olika delstaterna uppskattade och instämde i det nya regelverket. Det nya regelverket kommer i en tid då ministeriet strävar efter att tillhandahålla sömlös framfart för turistpassagerarfordon efter att ha sett framgången för godstransport efter det snarlika ”National Permit Regime”.

Större flexibilitet

 Det nya systemet möjliggör en större flexibilitet då tillstånd kan beviljas för en period på tre månader eller i multiplar därav – högst tre år åt gången. Denna bestämmelse har införlivats med tanke på de områden i Indien där det finns en begränsad turistsäsong och även för de operatörer som har begränsad ekonomisk kapacitet. Regeringen kommer också sammanställa en central databas och avgifter för alla tillstånd som kan förbättra och främja turism på olika sätt. 

Nationella tillstånd förväntas av turisterna i Indien

Steget att införa de nya förenklade reglerna kommer i samband med att rese- och turistindustrin i Indien ökat mångfaldigt de senaste femton åren. Såväl den inhemska som den internationella turismen har bidragit till tillväxten. Resetrenderna går mot en högre förväntan och en bättre konsumentupplevelse. 

Nyhetsämne