Rickshaw

Rickshaw, ja det heter faktiskt så i Indien. Inte Tuk-tuk. Det finns tre olika alternativ av rikshor i Indien.

Motorriksha, Auto eller Auto Rikshaw, är ett kul och enkelt sätt att ta sig fram, kanske inte helt lönsamt alla gånger men man måste vara tuff i förhandlingarna. Dessutom kan man väl ifrågasätta miljövänligheten... Motorrikshan är som en pytteliten... tja, kur, minibuss, boll... med motor, styre och tre hjul. De är alla svarta och gula. Rikshorna i Jodhpur, och i några få andra städer, är otroligt vackert smyckade och de flesta där är rena och hela. I övriga Indien är det lite si och så med den saken, men det är inte hela världen.
Fram kommer man!
Det är oftast mycket billigt att åka med de gula monstren (eller gulgröna om de drivs på det mer miljövänliga bränslet CNG) men glöm inte att förhandla om priset i förväg. Det kan vara svårt att veta hur prisbilden ser ut när man är nyankommen till en ort, men fråga dig omkring och lyssna på andra resenärer.

Ett mer miljövänligt alternativ till motorrikshan är cykelrikshan. Denna drivs fram, som namnet antyder, via en cykel. Denna transportform finns inte i alla indiska städer, men på vissa orter är den mycket vanlig. Det är både billigare och långsammare än motorvarianten, men fram kommer man. Det kan till en början kännas obehagligt att låta en människa slita som ett djur för att man ska slippa gå själv, men för chaufförerna är detta ofta det enda sättet att inbringa inkomst. Fordonet saknar växlar och i uppförsbackarna kan det bli mycket slitigt. Att hoppa av riskhan i uppförsbackarna kan kanske ses som en god gärning, men då träder den indiska yrkesstoltheten in och chauffören kan bli både arg och sårad.

Ett tredje alternativ av rikshorna är springvarianten. Här saknas både motor och cykel och ekipaget dras både skickligt och effektivt genom gatornas myller. Denna variant är på väg att försvinna och återfinns bara på några få platser i landet. Centrala Kolkata (Calcutta) är en av dessa ställen.
Om cykelrikshan är mödosam så är kanske denna variant betydligt värre.