Pattadakal

Pattadakal (platsen för Chalukyadynastins kröningar), var Chalukyarikets huvudstad, som byggde templen på 600- och 700-talet. Det finns nio tempel och ett jainistisk helgedom omgiven av ett antal mindre helgedomar och socklar. Fyra tempel byggdes i dravidisk stil, fyra i nagaras stil. Papanathatemplet byggdes i en blandad stil.

Faktaruta
Entré: 
Utlänningar: 250 Rs Indier: 10 Rs
Öppettider: 

Soluppgång till Solnedgång

Öppet alla dagar

Världsarv: 
Ja