Fem hundra tusen gratis turistvisum till Indien

Den indiska finansministern, Nirmala Sitharaman, har annonserat flera steg för att ge syre till den hårt drabbade indiska turistindustrin. Bland dessa åtgärder finns gratis turistvisum att hämta, när landet väl öppnar upp igen.

Från 11 miljoner till nära noll under pandemin

Innan pandemin lockade Indien ungefär elva miljoner utländska turister till Indien under 2019. När pandemin slog till i världen minskade de utländska turisterna till nära noll. Det har under större delen av pandemin varit näst intill omöjligt att resa till Indien som turist och de som har varit i landet har mestadels varit de som valt att stanna, eller som har familjeanknytning till landet. Fortfarande ges inga turistvisum till Indien och uppgifter om när det kommer ändras är ännu inte annonserat. Men de nya uppgifterna pekar kanske på att det kan ske förr snarare än senare.

Enorma förluster

Corona-krisen har lett till enorma förluster i den indiska turistindustrin, uppgifter från den indiska federationen för hotell och restauranger visar på att så många som hälften av landets alla restauranger och hotell permanent slagit igen portarna. Flygindustrin har också haft en väldigt kämpig period men återhämtat sig något nu när den inhemska turismen kommit igång igen.

Utländskt kapital till den indiska turistindustrin

Att de utländska turisterna är viktiga i Indien är ingen hemlighet. Året innan corona-pandemin spenderade turister ungefär $30 miljarder USD i Indien, något som under de senaste 18 månaderna strypts helt. De utländska turisterna i Indien stannar hela 21 dagar i snitt och spenderar i runda slängar 2400 rupies per person och dag. 

Locka turister direkt från start

Den indiska finansministern vill se ett stopp på detta ekonomiska bortfall och ett sätt att snabbt starta upp turistindustrin igen och samtidigt få så mycket av turisternas pengar i näringslivets ficka vill han nu skippa kostnaden för turistvisumen, i alla fall för den första halvmiljonen besökare. Genom detta initiativ kan de ekonomiskt hårt utsatta turisterna gemensamt spara inte mindre än en miljard rupies, något som kan användas till turistaktiviteter istället. Erbjudandet kommer gälla från den dagen turismen öppnas upp fram till den 31 mars 2022 eller efter 500 000 utgivna visum. Erbjudandet kan enbart användas en gång per person 

Indien öppnar för turism

När exakt turismen öppnas upp i Indien igen kan vi bara spekulera om, men eftersom erbjudandet om gratis visum enbart gäller till den 31 mars 2022 borde turismen kunna starta under det sista kvartalet i år eller åtminstone i början av första kvartalet nästa år.

Fler åtgärder

Ett annat nytt system som tillkännagavs syftar till att ge lättnad till personer som arbetar inom turistsektorn. Enligt det nya lånegarantisystemet för COVID-berörda sektorer kommer rörelsekapital / personliga lån att ges till människor i turistsektorn för att täcka skulder och starta om företag som påverkas på grund av COVID-19-pandemin. Systemet kommer att omfatta 10 700 turistguider på regional nivå som erkänts av turistministeriet och turistguider som erkänts av de statliga regeringarna. Cirka 1 000 rese- och turismintressenter (TTS) erkända av turistministeriet omfattas likaväl. TTS är berättigade att få ett lån upp till Rs. en miljon rupies vardera medan turistguider kan utnyttja lån upp hundra tusen vardera. Lånegrantin kommer inte ha några behandlingskostnader, eller förskottsavgifter, de ställer inte heller något ytterligare krav på säkerhet.