Goa ska stoppa tiggande och arbetande gatubarn innan turistsäsongen

Goa Tourism och barnrättsorganisationer har gått samman för att ta tag i problemet med tiggande gatubarn i delstaten. Hotell och andra näringsverksamheter som bevittnar barntiggeri eller liknande saker måste, enligt en ny barnvänlig kod, ringa polisen.

Goa Children Act

Sedan 2003 har den indiska delstaten Goa haft en lag för att skydda och beivra rättigheterna hos alla delstatens barn enligt ett holistiskt synsätt. Enligt denna är det förbjudet för vuxna att ha med sig orelaterade barn och hotell anförtros ansvaret att inga barn behandlas dåligt på hotellets område. 

Den så kallade koden för säker och ärlig turism från 2010 inkluderar också vissa riktlinjer för att säkerhetsställa barns och kvinnors rättigheter till värdighet, säkerhet och frihet från exploatering.

Koden har tre viktiga punkter

Denna kod omfattar riktlinjer för att säkerställa att barn skyddas vid alla tidpunkter i turistindustrin, fritt översatt från Goa Tourisms dokument.

1. Denna kod ska säkerställa att turistaktiviteterna kommer att genomföras och hållas med tanke på barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention genom att upprätthålla värdigheten, säkerställa säkerheten och skydd av barn och frihet från exploatering av alla barn som kan påverkas av turism på något sätt, dvs. barn till turist, lokalbefolkningen eller de rundresande säsongsarbetarna.

2. Koden omfattar utbildning av personal inom turistnäringen. Alla hotellägare, researrangörer, hydd-ägare, pensionatägare, taxi-förare, livräddare, turistpoliser och alla andra intressenter med anknytning till turistnäringen kommer att få information om olika lagar, barnskydd och barnvänliga förfaranden som ska användas vid hantering av barn.

3. Koden kommer att innehålla åtgärder för att förhindra prostitution, sexturism, barn tiggeri, barnarbete och alla former av sexuell exploatering för att skydda barns säkerhet.

Vill du läsa mer om Goas kod för skydd av barn länkar vi till dokumentet nedan.

Slapphänt hantering

I de fall där barn tvångsomhändertagits och satts i skyddade hem tillhör det ovanligheterna att barnen inte tillåts komma tillbaka till sina föräldrar igen och därmed tillbaka ut på gatan igen. Times of India citerar en polisinspektör från Calangute som berättar om ett av problemen. ”Efter att barnen släppts till sina föräldrar används dom för samma jobb. Om inte myndigheterna tar strikta tag kommer problemen att fortsätta. Ett barn ska inte lämnas tillbaka till föräldrarnas vårdnad om det har räddats en andra gång.

Många av barnen och deras föräldrar kommer också till Goa från andra delstater, många av dessa jobbande eller tiggande barn är inte äldre än 5-6 år gamla. Nu står hop om att den nya koden ska hjälpa till.

Nya hårdare tag

Det som nu är den stora skillnad mot förr är alltså att alla verksamheter som bevittnar något som bryter mot dessa punkter enligt lag måste kontakta polisen. Det är inte längre möjligt att bra ignorera exploateringen av barn i tiggeri, försäljning, magiska tricks eller andra konster. Hotell och restaurangägare måste också aktivt stoppa dessa barn från att komma in på verksamhetens område om hon eller han tigger, säljer eller utför artistiska rutiner. 

Läs mer

Facebooksida för Childrens rights in Goa

Dokument om barns rättigheter i Goa, från Goa Tourism

Times of India