Humayuns grav åter igen öppnad efter sex års restaurering

Efter sex års intensivt hantverksarbete är nu äntligen renoveringen av Humayuns grav i Delhi klar. Mogulkejsaren Humayuns grav är ett av de vackraste och mest magnifika monument från moguleran i Indien, men har efter många år av dåligt underhåll förlorat mycket av sin glans.
Humayuns grav

Det största restaureringsarbetet i Indiens historia

Restaurering av Humayuns gravArbetet med att restaurera och återställa Humayuns grav (Humayun’s tomb) har tagit tusentals hantverkare hela sex år att färdigställa. Det ska jämföras med att det bara tog fem år (1565-1570) att bygga gravmonumentet från början. Humayuns grav designades av den persiske arkitekten Mirak Mirza Ghiyas och även under renoveringen hämtades arbetskraft från långväga platser. Att hantverkare från Uzbekistan har använts är inte så långsökt som det kanske först kan låta, Humayuns far, Babur, kom nämligen från det området innan han började erövra delar av Indien.

Förebild för andra restaureringar

Indiens premiärminister, Manmohan Singh, sa i sitt tal vid nyinvigningen ”The key to the success of this conservation initiative at Humayun’s Tomb has been partnership between like-minded public and private agencies. All these takeaways mean that this effort could very well be a model for sustainable urban development of our historic city centers.”. Det vill säga, att nyckeln till restaureringens framgång har varit ett samarbete mellan liktänkande statliga och privata organ och att alla dess insatser mycket väl kan vara en modell för en hållbar utveckling av stadsutveklingen och de historiska stadsdelarna.  

Hopp om en positiv utveckling av Delhis turism

Efter den mycket omskrivna gruppvåldtäkten i Delhi har antalet kvinnliga turister till Indien minskat med 35%. Nu hoppas man att Humayuns grav ska locka till sig stora mängder besökare.

Humayun's Tomb är ett av Indiens världsarv och står med på UNESCOs världsarvslista.

Källa: http://www.ibtimes.com/

Läs mer:
Resguide till Delhi
Om Humayuns grav