Indiens president: Bevarande och marknadsföring av Ganges, dess miljö och kultur är grunden för vårt lands utveckling

Bevarandet och marknadsföringen av "Ganga, miljö och kultur" är grunden för vårt lands utveckling, sade Indiens president, Ram Nath Kovind, när han talade vid det inledande mötet i Jagran Forum om frågor om Ganga, miljö och kultur i Varanasi den 15 mars 2021. Eventet anordnat av Dainik Jagran, vilket är en av Indiens största hindispråkiga dagstidningar. Presidenten menade att organiserade diskussioner likt denna inte bara är relevanta utan också hjälper att säkerställa människors deltagande i samhället och banar väg för mänsklighetens utveckling.

Den indiska presidenten sa att Gangas helighet i vårt liv är det yttersta. Genom det kan vi lära oss att våra sinnen, ord och gärningar ska vara rena som Ganges-vatten. På det stora hela menade presidenten att Ganges renhet visar att vi lever med ett rent hjärta. Ganges evighet bär budskapet om kontinuitet i livet.

Livslinjen för den indiska kulturen

Yoga och bön vid floden Ganges

Den indiska presidenten gick så långt som att mena att det inte vore lämpligt att betrakta Ganges som en flod. ”Ganges är livslinjen för den indiska kulturen och bäraren av andlighet och tro. Det finns en tro i vårt land att alla floder i Indien har essensen av Ganga. Många anhängare tar Ganga-vatten från Indien och häller det i floderna utomlands och förbinder därmed floderna med sin tro.” Ram nath Kovind uppgav att Ganges förbinder indier från alla hörn av världen med sitt moderland och med vårt lands kultur och tradition. Ganges är därför det indiska folkets identitet.

Skydda den indiska floden Ganges

Den indiska presidenten sa också i sitt tal att det är viktigt att skydda och främja miljön och kulturen i Indien endast kan ske när Ganges förblir oavbruten och ren. Området för Ganges och dess bifloder är fördelat över 11 indiska delstater. Regionen är uppskattningsvis bebodd av 43 procent av landets befolkning. Därför är vattenbesparing på Gangesslätten och minskad risk för översvämning och erosion i detta område av största vikt.

Floden Ganges och dess bifloder

Ganga Conservation Mission och ett rent Varanasi

Indiens president uppgav att ett projekt under 'Ganga Conservation Mission', kallat 'Namami Gange', lanserades i syfte att skydda Ganges miljö under 2015. Presidenten menade att han sett goda resultat efter projektets arbete. Den indiska premiärministern, Narendra Modi, har tagit initiativet till att förbättra renheten i Ganges och för Kashis (Varanasis) prakt menade presidenten. Han noterade att Varanasis ghats (de heliga trappstegen ner mot Ganges) nu är rena och prydliga. Han betonade att Ganges renhet, dess ghater och staden Benaras (Varanasi) inte bara ökat miljöskyddet utan också gjort resan till Varanasi trevligare för turister.

Ett rent Ganges – Inte bara regeringens ansvar

Ganges miljö och utsläpp

Presidenten sa att det inte bara är den indiska regeringens skyldighet att hålla Ganga ren, bevara miljön och berika kultur och Indiens arv utan det är också det sociala och individuella ansvaret för alla landets medborgare. Detta tänkande måste antas och assimileras på nationell nivå. Han var glad att konstatera att medvetenheten under de senaste åren har ökat bland folket i detta avseende. Många organisationer och människor från olika områden, särskilt media och byborna längs Ganges stränder har gjort ett ovärderligt bidrag till renheten i floden.

Öka de indiska medborgarnas medvetenhet

Puja vid Ganges - Ganga Aarti i Varanasi

Den indiska presidenten sa att ansträngningarna för Dainik Jagran-gruppen att diskutera frågor av socialt intresse och göra därmed göra samhället medvetet om dess eget ansvar är mycket anmärkningsvärt. Han var övertygad om att diskussionerna i forumet ökar medvetenheten och aktivismen om kring Ganges, miljö och kultur. Han uttryckte hopp om att denna serie av diskussioner ska vara användbara för att göra floden Ganges renare, ge en bättre miljö och därmed göra den indiska kulturen rikare.

Läs mer

Läs vår resguide till Varanasi

Läs mer om Ganges och dess bifloder