Indiska turistministeriet vill utveckla byturismen i landet

Det indiska turistministeriet har startat programmet Swadesh Darshan Scheme för utveckling av temabaserade områden lämpade för turism som idag saknar lämplig av turistinfrastruktur. Nu har ministeriet för landsbygdsutveckling fått uppgiften att hitta lämpliga destinationer.

Turistdestinationer på landsbygden

Ministeriet för landsbygdsutveckling har tagit fram en lista på olika områden i de olika indiska delstaterna som identifierats som lämpliga för turism och pilgrimsfärder. Ett av dessa projekt, som nu genomförs, kallas ”Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission” eller SPMRM. Projektet sker tillsammans med Indiens turistministerium.

Rurbana regioner

SPMRM går kortfattat ut på att fokusera på integrerad utveckling av landsbygdskluster genom att stimulera den lokala ekonomiska utvecklingen, förbättra det grundläggande serviceutbudet och skapa välplanerade rurbana miljöer. En rurban region är området eller gränsen mellan det urbana (staden) och det rurala (landsbygden), vilket ibland slås samman till det rurbana. SPMRM följer visionen om ”Utveckling av ett kluster av byar som bevarar och vårdar kärnan i samhällslivet på landsbygden med fokus på rättvisa och inkludering utan att kompromissa med de tjänster och serviceutbud som upplevs vara väsentligen urbana till sin natur, vilket skapar en grupp av rurbana byar.

Win-Win för alla

Tanken är att såväl turister som landsortsbefolkningen båda ska bli vinnare i detta projekt. Dels kommer de utvecklade tjänsterna i byarna komma den lokala befolkningen till nytta. Sjukvård, infrastruktur i form av vägar, elektricitet, vatten, internet, telefoni etc, butiker och restauranger och inte minst home-stays ger arbetstillfällen och möjligheter till inte minst kvinnorna på landsbygden. Tillverkning och försäljning av lokala souvenirer är ett annat område som kan komma byborna till gagn.

Över 300 olika grupper av byar

Under SPMRM utvecklas 300 grupper av byar fördelade över 28 delstater och 6 unionsterritorier inom flera olika områden. Just turismen är ett av de områdena genom de rurbana-grupperna ska utvecklas och turistrelaterade aktiviteter och projekt är bland de 21 kategorierna under SPMRM. De grupper av byar som identifierats ha turismpotential är 105 till antalet, fördelade över 30 delstater och unionsterritorier.

Främja byturismen

För att främja byturismen i Indien har turistministeriet åtagit sig att genomföra flera marknadsföringsaktiviteter på inhemska och internationella marknader. Som en del av sina marknadsföringsaktiviteter producerar det indiska turistministeriet reklammaterial för viktiga och potentiellt viktiga marknader under varumärket "Incredible India". Kampanjer ska också genomföras på turistministeriets hemsida samt i sociala media.