Kerala Tourism samarbetar med NotOnMap för landsbygdsturism

Kerala Tourisms projekt för hållbar turism, ”Responsible Tourism Mission” börjar samarbeta med NotOnMao för att främja en hållbar turism på Keralas landsbygd för såväl en bättre turism som en levande landsbygd.

Vad är NotOnMap

Fritt översatt från NotOnMaps hemsida är de ett samhällsdrivet initiativ som genererar alternativ försörjning och minimerar outbildad migration från traditionella byar med ett gammalt kulturellt värdesystem. Denna arbetsmigration sker inte utav egna val utan på grund av brist av inflytande, brist på kunskap och brist på utbildning samt att de utnyttjas av andre man eller att de inte får sin andel av turistekonomin.

NotOnMap började arbeta från de byar / hus där teknik och resepåverkan har varit minimal och där lantortsbefolkningen därför avskärmats från att få sin verkliga andel av ekonomin.

Medan stora organisationer är upptagna med att skydda gamla städer, palats och monument skyddar NotOnMap den nuvarande livsstilen för försummade jordbrukare som kommer att utplånas med tiden om de inte får uppmärksamhet. NotOnMap skyddar och främjar Indiens kulturarv genom att hålla turismen vid Kärnan; och gör det genom att skapa nya ”Model Villages”, nya destinationer för resor och utvecklar platser som matchar deras konceptuella tro.

Ansvarig turism

Kerla Tourisms kapitel för ansvarig turism utvecklades för att uppmuntra de principer som NotOnMap arbetat för i Indien och en ansvarsfull turism har också hjälpt landsbygden i Kerala att växa som populärt turistmål. Ett forum bestående av flera olika delstater, NotOnMap och andra intressenter har nyligen mötts för att diskutera hur man kan skapa en turistekonomi på landsbygden och lyfta upp och utbilda landsortsbor utan de negativa baksidorna av massturismen.

Ekonomi, miljö & socialt ansvarstagande

Landsbygdsturismen ska utvecklas med tre värden i ryggen. Ekonomi – att landsbygden ska få ta del av den viktiga turistekonomin. Miljö – turismen ska ta hänsyn till miljön. Socialt ansvarstagande – till exempel ska kvinnor få möjlighet att arbete hemma enligt deras bekvämlighet och kunna tjäna pengar på det.

Utbildning

Det främsta målet med initiativet är att hjälpa landsbygdssamhällena genom att ta nytta av outnyttjad kultur och att värdera det kulturella arvet på landsbygden. För att kunna göra det har NotOnMap tagit fram inte mindre än 150 informativa filmer på 18 regionala språk.

Utbildningsfilmerna är uppdelade i tolv olika moduler för exempelvis homestay-ägare, byråd, lärare, ungdomar och kvinnor i byarna. Utbildningsfilmerna täcker inte bara ämnen kring home-stays och personlig säkerhet och hygien utan utbildar också människor om hållbara metoder och hemvistelser under Covid-19. Det inkluderar alla punkter från internationella organ och regeringens riktlinjer, inkluderar policys som ska följas av värdarna för att upprätthålla en garanterad säker vistelse.

Exempel på program

NotOnMap har redan ett stort antal program på sin hemsida som kan ge en indikation på vad som komma skall. Se mer här!