Ministeriet för turism har identifierat ekoturism som ett av de nischade turistområdena för utveckling i Indien

Eco Circuit och Wildlife Circuit är bland de femton tematiska kretsar som identifierats för utveckling under Swadesh Darshan-systemet. Turistministeriet har nu formulerat ett utkast till en nationell strategi och färdplan för hållbar turism med fokus på ekoturism.

Ekoturism - Enorm potential

Det indiska turistministeriet har erkänt den enorma potentialen för att så kallad hållbar turism ska kunna bli också en hållbar källa till försörjning till landets befolkning. Turistministeriet har därför formulerat ett utkast till nationell strategi och färdplan för hållbar turism med fokus på ekoturism. För att göra dokumentet mer omfattande har turistministeriet bjudit in feedback/kommentarer/förslag på utkastet till nationell strategi och färdplan från identifierade centrala ministerier, alla delstatliga regeringar, förvaltningar och branschintressenter.

Utveckling under Swadesh Darshan

Ministeriet för turism, under sitt Swadesh Darshan-system, utvecklar temabaserade turismkretsar i landet. Eco Circuit och Wildlife Circuit är bland de femton tematiska kretsar som identifierats för utveckling enligt programmet. Syftet med Swadesh Darshan-systemet inkluderar att skapa sysselsättning genom aktivt engagemang av lokalsamhällen och främja samhällsbaserad utveckling och tillvägagångssätt i vilket turism ska kunna hjälpa de fattiga. Inlämning av projektförslag från indiens olika delstatliga regeringar och unionsterritorier är en kontinuerlig process och programmet kan komma att utvecklas i framtiden. 

De femton olika turistcirklarna

De av programmets idag temabaserade turistcirklarna är:

 1. Buddhist-turism
 2. Kustturtism
 3. Ökenturism
 4. Ekoturism
 5. Kulturarvstuism
 6. Himalayaturism
 7. Krishnaturism
 8. Nordöstlig turism
 9. Ramayana-turism
 10. Landsbygdsturism
 11. Spirituell turism
 12. Tirthankar-turism
 13. Stam-turism
 14. Firtandet av sufitradition
 15. Djur- och natur

Vissa av dessa såkallade turistcirklar fokuserar mer på inhemsk turism, andra på väldigt nischade turistgrupper och religiös turism. Andra av dessa turistcirklar kommer lyftas fram extra under internationella turistmässor och kampanjer.

Läs mer

Läs mer om Swadesh Darshan på deras officiella hemsida!