Ny turistpolicy godkänns i Goa

Delstatsregeringen i Goa har nyligen godkänt en ny policy kring turism i den gröna lilla delstaten på den indiska västkusten. Policyn har namnet ”Goa Tourism Policy 2020” och satsat på att göra delstaten det mest föredragna resmålet året runt för turister som spenderar mycket pengar.

Goa satsar på rika resenärer

Vi har tidigare skrivit om att Goa nu arbetar för att delstaten främst ska ta emot rikare turister med en högre budget. Redan år 2024 hoppas man att arbetet med att städa undan fattigare resenärer till förmån för de med fetare plånböcker ska ha gett resultat. Förändringarna ska ske genom en plan över 25 år. Redan idag står turismen i delstaten för över 40% av BNP. Med en bättre policy är tanken att turismen ska växa utanför strandbältet och inkomsterna öka markant.

Tjugofemårsplan för utvecklingen av turismen i Goa

Ryggraden i planen består av en ny turismstyrelse som ska stå för alla beslut, planering, utveckling och marknadsföring av Goas turism. Syftet är att stärka turismens tillgångar, utöka sysselsättningsmöjligheterna för Goas lokalbefolkning och stärka infrastrukturen i de turisttäta strandområdena. Detta samtidigt som man ska ta flera stora ekoturisminitiativ i delstaten.

Nästan alla turister mellan oktober och december

Hela 89% av Goas turister, varav en stor majoritet är inhemska turister, anländer till delstaten under enbart tre månader per år. Det ger förstås ett väldigt högt tryck på allt från skräphantering, färskvatten, vägar och övrig infrastruktur under en kort och intensiv period. Det är kanske framför allt under denna period de stora ekologiska problemen kring avlopp och sophantering sker.

Ett beslutsfattande organ

Den nya policyn innebär en stor skillnad i beslutsfattningen kring turistrelaterade frågor i delstaten. Där det tidigare var myriader av olika myndigheter och beslutsvägar utan helhetssyn, ska det nu bara hanteras av en enda självständig styrelse. Beslutet välkomnas av branschintressenter som menar att detta kommer leda att pengar som tidigare missbrukades för att försköna valkretsar nu kommer kunna användas på ett planerat sätt för att leda till bättre turismintäkter.

I och med den nya policyn ska man också lättare kunna skapa så kallade PPP-projekt, Private Public Partnership, dvs offentlig-privat samverkan, där privata företag samarbetar med det offentliga för att hantera vissa funktioner eller faciliteter. 

Ny lagstiftning måste på plats

Även om förslaget nu godkänts av delstatsregeringen måste delstatens lagstiftning nu också ändras så att den styrelsen, nu ledd av turistministern, kan ta över. Det innebär att alla andra turistkommittéer kan upplösas och det nya systemet ta deras plats. Den nya lagen antas vara på plats inom väldigt kort

Läs mer

Våra reseguider till Goa

https://indianexpress.com/

Foto alexey turenkov on Unsplash

Nyhetsämne