Ryssar, minskade sopberg och elektronisk dansfestival ska rädda Goas turism?

Vi har tidigare skrivit om fallande turism i såväl Goa som Kerala här på Indien.nu och siffrorna har varierat beroende på vem man frågar. När restaurang- och hotellägare säger 50 % säger den indiska staten 10 %.

Dålig världsekonomi bakom turistbortfallet?

Indiens turistminister, Manohar Ajogankar, säger till Money Control att anledningen till den minskade turismen beror på ett sämre ekonomiskt läge i världen men sätter fortfarande hopp till att det ska bli bättre under kommande säsong. En intensiv marknadsföringskampanj har utförts på resmässor, utställningar och andra evenemang. 

Minskade antal charterflyg

Charterflygen till Goa har minskat från 1900 till 1500 per år och en stor anledning är att Ryssland avslutat sina flyg långt innan säsongens avslut. Totalt sett tar Goa emot ungefär sex miljoner inhemska turister och fyra miljoner utländska turister via charter- och schemalagda flyg. 

Vad görs för att förbättra läget?

Som vi tidigre skrivit gör stora satsningar på infrastrukturen och göra stränderna mer lättillgängliga för till exempel handikappade. Ramper, enklare parkeringar, bättre belysning är saker som ska hjälpa till men även renlighet. Ett nytt nummer på WhatsApp dit man kan skicka bilder på sopberg på stränderna ska ge snabbare återkoppling och hantering av problemet. Turistministeriet tillåter också musikfestivalen Sunburn Electronic Dance Music Festival att fortgå. 

Klart är också att man numer på det stora hela satsar på rikare resenärer som spenderarar mycket pengar.

Läs mer

Läs våra resguider om Goa 

Nyhet: Kustprojekt i Goa får klartecken

Moneycontrol.com

Hitta resan till Goa

Hitta billiga flygerbjudanden direkt till Goa och jämför priser genom vårt formulär här på Indien.nu. Nedan kan du jämföra priser mellan hundratals olika försäljare och flygbolag utan extra kostnad! Välj en avreseort i Sverige för utrikesflyg eller en ort i Indien för inrikesflyg