Svenskar kan komma att få turistvisum vid ankomsten till Indien plus bättre återreseregler

Sverige kan bli ett av 13 nya länder som ställer sig till skaran bland de som redan nu kan få visum vid ankomst till Indien. Finland tillhör ett av länderna som redan nu kan resa till Indien utan visum och istället få det vid ankomsten.

De länder som idag kan få visum vid ankomst kan få det i upp till 30 dagar (jämfört med sex månader för dig som söker i förväg) för en avgift om 60 US-dollar. Dessutom krävs det att ditt pass är giltigt i minst sex månader, att du har en utresebiljett samt att kontroll kan göras så att du har tillräckligt med pengar för att klara dig i landet. Visumet gäller enbart för turism samt besök av vänner och familj i Indien och kan bara beviljas max två gånger per år med minst 60 dagar mellan tillfällena. Det finns i dagsläget ingen indikation på att denna begränsning kommer att ändras.

För att kunna utnyttja VoA (Visa on Arrival eller visum vid ankomsten) måste man resa till och från de internationella flygplatserna i antingen Delhi, Mumbai, Chennai eller Kolkata. Även antalet flygplatser kan komma att utökas med bland annat Goa, Hyderabad, Kochin och Bengaluru.

De länder som nu är tänkbara för det nya ankomstvisat är: Malaysia, Thailand, Brunei, Spanien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Ryssland, Ukraina, Kazakhstan, Brazilien och Sydafrika.

Omarbetad eller slopad 60-dagarsregel

En annan god nyhet är att samtidigt som man eventuellt inför visum vid ankomst har Ministry of Home Affairs ombetts att se över den så kallade 60-dagarsregeln. I dag får man i de flesta fall inte återvända till Indien, med turistvisum, inom 60 dagar efter att man lämnat landet. Den här regeln gäller bara turistvisum och kan undantas vid ett tillfälle för dig som vill besöka ett av Indiens grannländer. För att då få komma tillbaka till Indien igen måste man be om en speciell stämpel när man lämnar landet.

För mer information om turistvisum, se vår visumguide här!

Källor:
Economic Times
Bureau of Immigration