Världsbanken beviljar lån för ny sanddynspark i Goa

När du tänker på sanddyner och Indien är den första tanken troligtvis Rajasthan. Men döljd under vegetation bakom Goas långa strandlinje döljer sig faktiskt unika sanddyner. Delstatens sanddyner rymmer ett unikt ekosystem för växter och djur. Nu är det dags att de får skydd.

Uppmaning från National Green Tribunal of India

National Green Tribunal of India har uppmanat den indiska delstaten Goa att återställa och skydda det känsliga ekosystemet i anslutning till delstatens långa stränder. De böljande sanddynerna har nämligen ett unikt växtliv som ger det bakomliggande landskapet ett fantastiskt skydd mot stranderodering, vilket i längden kan bi ett stort hot mot såväl stad som jordbruk.

Bygger broar

Ett sätt att bevara den känsliga miljön är att bygga broar över vegetationen och sanddynerna, detta givetvis för att alla besökare till Goas stränder inte ska stampa sönder de viktiga plantorna. Broarna ska uppföras i miljökänsliga material som väl smälter in i omgivningen. Dessutom ska man bygga informationscentra som ska utbilda besökarna till Goa om vikten av ekosystemet och dess bevarande. 

Plantskolor

I delstaten kommer man också upprätta plantskolor där man kan driva upp hotade växter för utplantering. Tanken är att en stor variation av plantor ska sättas ut på platser där stränderna tidigare eroderats.

Foto: Abhishek Jamwal på Unsplash

Läs mer: outlookindia.com

Indien.nu om Goa

Nyhetsämne