Kul och kultur i Indien

Kul och kultur i Indien

Här samlar vi artiklar som hanterar indisk kultur så som film, musik och dans (och mycket annat). Mycket av den indiska kulturen är starkt förknippad med landets religioner, men dessa artiklar har vi valt att samla under avsnittet Indiens religioner och festivaler.

Indisk film och musik

I den här artikeln kommer vi berätta lite om indisk film och musik. Varför vi valt att ha med musiken i samma artikel som film beror på att dagens moderna indiska musik nästan uteslutande kommer från någon av landets stora filmproduktioner. Läs mer!

 

Indisk dans

Nästan all form av kultur i Indien har starka kopplingar till religionen och så har inte minst dansen. Dansen anses vara den utövning som står närmast bönen, mycket pga. dess nära förankring till olika mytologier och skaparberättelsen. Här skriver vi mer om indisk dans.

Litteratur

Som mycket annat i Indien så kretsar även litteraturen runt religionen. Filosofiska, vetenskapliga och litterära texter har ofta starka kopplingar till religionen. Här har vi samlat information om indisk litteratur.

Indiska sporter & Yoga

Förutom Cricket har Indien länge inte haft några större framgångar i den internationella arenan, men på senare tid har det börjat ändrats. Läs mer om indiskt sportutövande här!

Indisk mat & dryck

Vi kan givetvis inte prata om indisk kultur utan att nämna den indiska matkulturen. Här hittar du allt från recept till ordlistor och beskrivningar av de viktigaste örterna och kryddorna i det indiska köket. Smaklig måltid!
Mat & dryck | Örter & kryddor| Recept