Indisk Litteratur

Indisk Litteratur

Att Indien har en rik kultur och mångfald råder det ingen tvivel om, och så även när det kommer till litteraturen. Den indiska litteraturen har varit ett sätt att uttrycka filosofiska, vetenskapliga och andliga idéer, såväl som att berätta historier om hjältar, gudar och människor.

Vedaböckerna: Den äldsta kända indiska litteraturen

Den äldsta kända indiska litteraturen är de fyra Vedaböckerna, som innehåller hymner, ritualer och myter från den vediska perioden (ca 1500-500 f.Kr.). Dessa böcker anses vara heliga av hinduer och utgör grunden för deras tro och kultur. Efter Vedaböckerna kom Brahmana, som är prosatexter som förklarar och tolkar offerceremonierna. Dessa texter är också viktiga för att förstå den indiska kosmologin och samhällsordningen.

Den indiska klassiska perioden

Under den klassiska perioden (ca 500 f.Kr.-1000 e.Kr.) blomstrade litteraturen på sanskrit, det lärda och prestigefyllda språket i Indien. Den mest berömda författaren från denna tid är Kalidasa, som skrev mästerliga verk av poesi och drama, som Shakuntala, Meghaduta och Abhijnanasakuntalam. Andra viktiga verk från denna period är de två stora eposen Mahabharata och Ramayana, som skildrar de heroiska och moraliska äventyren av kungar, krigare och gudar. Mahabharata innehåller också Bhagavadgita, som är en dialog mellan guden Krishna och prinsen Arjuna om plikten, handlingen och frigörelsen.

Flerspråkig litteratur växer fram

Från och med 1000-talet började litteraturen på de moderna indiska språken, som hindi, bengali, gujarati, kannada, malayalam, punjabi, tamil och telugu, att utvecklas och konkurrera med sanskrit. Dessa språk hade sina egna alfabet, grammatik och litterära traditioner, som ofta var influerade av regionala kulturer, religioner och politiska rörelser. Till exempel var den bhakti-rörelsen, som betonade den personliga hängivenheten till en gud eller gudinna, en stark källa till inspiration för många poeter och helgon, som Kabir, Mirabai, Tulsidas och Basava. Andra framstående författare från denna period är Amir Khusro, som skrev på persiska och hindi, och introducerade nya former av poesi och musik, och Guru Nanak, som grundade sikhismen och skrev religiösa hymner på punjabi.

Den indiska litteraturen under kolonialtiden

Under kolonialtiden (ca 1757-1947) kom engelska att bli ett viktigt språk för den indiska litteraturen, både som ett medel för kommunikation och som ett uttryck för motstånd och identitet. Många indiska författare skrev på engelska eller översatte sina verk till engelska, för att nå en större publik och för att kritisera det brittiska styret. Några av de mest kända författarna från denna tid är Rabindranath Tagore, som fick Nobelpriset i litteratur 1913 för sin poesi på bengali och engelska, Bankim Chandra Chattopadhyay, som skrev den första indiska romanen på engelska, Rajmohan’s Wife, och senare på bengali, Raja Rao, som skrev om den indiska landsbygden och Gandhis filosofi, och R.K. Narayan, som skapade den fiktiva staden Malgudi och skrev humoristiska och realistiska berättelser om dess invånare.

Litteratur efter den indiska självständigheten

Efter självständigheten 1947 har den indiska litteraturen fortsatt att vara mångsidig och dynamisk, med nya teman, genrer och stilar. Den indiska litteraturen har också blivit mer global och har fått internationellt erkännande och uppskattning. Några av de mest framträdande författarna från den moderna tiden är Salman Rushdie, som blandar magisk realism, historia och satir i sina romaner, som Midnattsbarnen och De sataniska verserna, Arundhati Roy, som vann Bookerpriset 1997 för sin debutroman Guds små ting, Vikram Seth, som skrev det episka verket En lämplig pojke, som skildrar det postkoloniala Indien genom fyra familjers öden, och Amitav Ghosh, som utforskar teman som migration, identitet och miljö i sina historiska och samtida romaner, som Hungerspelen-trilogin och Ibis-trilogin.

Den indiska litteraturen är en skattkista av berättelser, idéer och känslor, som speglar det indiska folkets rika och mångfacetterade erfarenheter. 
Vill du läsa skönlitteratur om Indien så har vi recensioner på några bra verk i vårt recensionsarkiv.