Indisk Litteratur

Som mycket annat i Indien så kretsar även litteraturen runt religionen. Filosofiska, vetenskapliga och litterära texter har ofta starka kopplingar till religionen.

Den Indiska litteraturen kan spåras till den Vediska perioden, där de mest kända verken är de sk. Vedaböckerna (vilket kan liknas lite vid Kristendomens bibel). Vedaperioden avlöstes av den klassiska Sanskritperioden som höll i sig så långt som ca 1000 e.Kr. då den började bli utkonkurrerad av litteratur skriven på de olika moderna Indiska språken.
Nu för tiden finns massor av litteratur på de flesta Indiska språk även om Hindi och Bengali är mest representerat.
I Indien skrivs även mycket litteratur på Engelska medan annat översätts.
Vill du läsa skönlitteratur om indien så har vi recensioner på några bra verk i vårt recensionsarkiv.