100-talet - En tid av förändring: Tomas Tvivlaren i Söder och Kushanariket i norr.

Under 100-talet e.Kr. formades Indiens historia av en fascinerande och komplex väv av händelser som korsade geografiska och kulturella gränser. Det var en tid då både norra och södra delar av landet var vitt skilda i sina utvecklingsvägar och politiska skiften.

Tomas tvivlaren i Indien 

I södra Indien, år 52 e.Kr., trädde Tomas Tvivlaren, en av Jesu apostlar, i land i Kerala. Hans besök och påstådda grundande av en kyrka har gjort Kerala till platsen för en av Indiens äldsta kristna samhällen. Den inflytelserika närvaron av kristendomen i söder är en påminnelse om det komplexa sammanflätandet av olika trosuppfattningar och kulturella traditioner som fanns i Indien.

Turbulens efter kejsare Ashoka

Efter den mäktige Kejsar Ashokas bortgång öppnade sig en tid av skiften och förändringar. Riken steg upp och föll i en stadig takt. Det som hände i norra delen av Indien var inte alltid en spegelbild av vad som ägde rum i söder, och vice versa. Detta understryker den varierande och eklektiska naturen av Indiens historiska landskap.

Alexander den stores arv

Åt nordväst, i Punjab, utvidgade arvtagarna till Alexander den Store sitt inflytande och gav upphov till Gandharariket. Denna rörelse förde med sig kulturellt utbyte och påverkan, vilket i sin tur påverkade regionens framtid.

Händelserik tid i indiska södern

Samtidigt som södra delen av landet upplevde Tomas Tvivlarens besök, bredde Andhrariket och Telugufolket ut sig från kusten inåt landet i sydost. Denna period var även en tid av övergång från Mauryariket till andra riken, inklusive Shakariket. Senare inträffade en betydande händelse när en centralasiatisk stam, Yueh-chi, invaderade och erövrade Shakariket. Denna stam skulle senare utvecklas till Kushanariket, som blomstrade under 100-talet. Kushanarikets inflytande sträckte sig över cirka 150 år och spelade en avgörande roll i att forma periodens historia och kultur. Även om riket försvagades efter den framstående kungen Kanishkas död, fortsatte dess arv att påverka regionen.

Efter Kushanarikets sammanbrott återuppstod Shakariket, och detta markerade starten på en period där olika riken avlöste varandra i en ständig cykel av politisk turbulens och skiften.

100-talets mångfald av händelser 

I slutändan ger 100-talets historia i Indien en inblick i det rika mångfaldet av händelser och kulturella strömningar som har format och präglat nationens utveckling genom tiderna.