Stormogulen Akbar den store 1556-1605

Stormogulen Akbar den store

Akbar var den tredje stormogulen som regerade över Indien, Pakistan och Afghanistan på 1500-talet. Han var son till Humayun, som hade återtagit riket från den afghanske krigsherren Sher Shah Suri. Akbar var en lysande och karismatisk härskare, som utvidgade sitt rike till dess största utsträckning och införde en rad reformer som gynnade hans folk. Han var också en tolerant och nyfiken man, som intresserade sig för olika religioner och filosofier, och som skapade en egen tro som kallades Din-i Ilahi, eller den gudomliga tron.

Akbar född i Umarkot i dagens Pakistan

Akbar föddes 1542 i Umarkot, som nu ligger i Pakistan. Han blev stormogul 1556, när han var 13 år gammal, efter att hans far hade dött. Han fick hjälp av sin regent, Bairam Khan, som ledde hans armé i flera segrar mot hans fiender. Akbar avsatte Bairam Khan 1560 och tog själv kontroll över sitt rike. Han fortsatte att erövra nya områden, bland annat Gujarat, Rajasthan, Malwa, Bengalen och Kashmir. Han besegrade också den mäktiga rajputkungen Rana Pratap av Mewar, som hade vägrat att erkänna hans överhöghet. Akbar skapade ett imperium som sträckte sig från Afghanistan i väst till Bengalen i öst, och från Himalaya i norr till Godavari i söder.

Reformatorn Akbar

Akbar var inte bara en erövrare, utan också en reformator och en främjare av kultur. Han förbättrade sitt styrelseskick genom att dela in sitt rike i provinser, som leddes av guvernörer som var lojala mot honom. Han införde ett nytt och rättvist skattesystem, som baserades på jordens produktivitet och böndernas inkomst. Han avskaffade också den så kallade otrohetsskatten, som tidigare hade pålagts icke-muslimer. Han uppmuntrade handel och hantverk, och byggde vägar, kanaler och broar för att förbättra kommunikationen och transporten i sitt rike. Han stödde också konst, vetenskap, litteratur och arkitektur, och gjorde sitt hov till ett centrum för lärande och kreativitet. Han anställde många konstnärer, författare, musiker, läkare och astronomer, både muslimer och icke-muslimer, och lät dem utföra sina verk i hans namn. Han byggde också många praktfulla byggnader, som Agra Fort, Fatehpur Sikri, Humayun's Tomb och Jama Masjid.

Religiös sökare med en egen religion

Akbar var också en religiös sökare, som ville förstå och förena de olika trosuppfattningarna i sitt rike. Han var född som en sunnimuslim, men han var inte nöjd med den ortodoxa islam som hans förfäder hade följt. Han studerade andra religioner, som hinduism, sikhism, kristendom, zoroastrism och jainism, och lät deras anhängare diskutera med honom i hans religiösa sammankomster, som kallades Ibadat Khana. Han respekterade alla religioner och lät dem utövas fritt i sitt rike. Han gifte sig också med flera hinduiska prinsessor, som fick behålla sin tro och sina traditioner. Han försökte också skapa en ny religion, som kallades Din-i Ilahi, eller den gudomliga tron som var en syntes av islam, hinduism, kristendom och Zoroastrism. Han trodde att det fanns en enda gud, som kunde nås genom kärlek och tjänst till mänskligheten. Han såg sig själv som en profet och en gudomlig representant på jorden och krävde att hans närmaste följeslagare skulle följa hans lära. Men hans nya religion fick inte mycket stöd eller spridning, och dog ut efter hans död.

Dog vid 63 års ålder i Agra

Akbar dog 1605 i Agra, när han var 63 år gammal. Han hade regerat i 49 år, och hade skapat ett av de största och mest lysande imperierna i världshistorien. Han efterlämnade ett arv av tolerans, fred, rättvisa och kultur, som skulle inspirera många generationer efter honom. Han begravdes i Sikandra, nära Agra, där hans mausoleum står än idag som ett vittnesbörd om hans storhet. Hans son Jahangir, som var 36 år gammal, efterträdde honom som stormogul.