Akbar 1556-1605

Fatehpur Sikri - Akbars huvudstad

Bodde i Fathepur Sikri sedan han fått välsignelse om en arvinges födelse på nämnda plats och därmed också gjort F.S. till huvudstad (innan dess var Agra huvudstad). Vattnet sinade dock och F.S. förvandlades till en öde ökenstad när Akbar lämnat staden för Sikandra, där han ligger begraven.

Religionstolerant, mycket intresserad av religion och skapade sig en egen tro; Din-i-Ilahi (den gudomliga tron).
Akbar påbörjade byggnationen av Agra Fort 1565.

Under Akbars styre började Indien att blomstra och mogulriket växte sig långt in i Afghanistan och omslöt nu hela norra Indien. Akbar införde ett nytt rättssystem, avskaffade feodalismen och straffskatter för ickemuslimer (den sk. otrohetsskatten).