1857 - Sepoyupproret

Detta uppror betraktas i engelsk historiebeskrivning som ett myteri, för indierna betraktas det som det första nationella upproret.
Orsakerna till detta uppror tycks vara oklara, det skildras ibland som ett slags självständighetskrig uppblandat med oenighet religionsanhängare sinsemellan, en överansträngd förvaltning och att lokala ledare avskedades.

Sepoyupproret började emellertid i nordvästra Indien och spred sig snabbt till andra delar av landet och inbegrep flera olika folkområden och folkgrupper, dock fortsatte sikherna, de flesta maharajorna och zamindarerna (skatteentreprenörerna) att vara engelsmännen trogna.

Engelsmännen lyckades tygla upproret, Ostindiska Kompaniets maktposition försvann och istället styrdes Indien direkt från London via en slags vicekung.