1858 - Indien utnämns till brittisk koloni.

Indien blev officiellt en brittisk koloni den 2 augusti 1858, när det brittiska imperiet övertog makten i Indien från det Brittiska Ostindiska Kompaniet. Detta var en följd av sepoyupproret 1857, som hade utmanat kompaniets styre och auktoritet. Det brittiska imperiet grundade "Britiska Indien", som var en sammanslagning av alla brittiska besittningarna och protektoraten i den indiska subkontinenten. Indien blev underlagt den brittiska kronan, som utropade sig till kejsare eller kejsarinna av Indien. En vicekung utsågs för att representera kronan i Indien, och han hade den högsta makten och befogenheten i landet.

Stora förändringar för britter och indier

Indiens kolonisering av britterna 1858 innebar stora förändringar för både indierna och britterna. För indierna innebar det att de förlorade sin självständighet och frihet, och att de blev underordnade och förtryckta av de brittiska herrarna. Britterna införde nya lagar, skatter, reformer och institutioner, som påverkade det indiska samhället, kulturen, ekonomin och religionen. Britterna utnyttjade också Indiens naturresurser, arbetskraft och marknader, och de gjorde Indien till en källa för rikedom och makt för det brittiska imperiet. För britterna innebar det att de utvidgade sitt imperium och sitt inflytande, och att de blev en världsmakt. Britterna fick också tillgång till Indiens rikedomar, produkter och möjligheter, och de gjorde Indien till en bas för sina intressen och ambitioner i Asien och Afrika.

Indien: Nära 90 år som brittisk koloni

Indiens kolonisering av britterna 1858 varade i nästan 90 år, fram till 1947, när Indien fick sin självständighet efter en lång och hård kamp. Under denna period genomgick Indien många utvecklingar och utmaningar, som påverkade dess historia, politik, ekonomi och kultur. Indien var också inblandat i flera krig och konflikter, både inom och utanför landet, som hade stora konsekvenser för dess folk och framtid. Indien var också scenen för många sociala och kulturella rörelser, som försökte bevara, förändra eller förbättra det indiska samhället och kulturen. Indien var också hemmet för många framstående personer, som bidrog till Indiens utveckling och självständighet, som Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore och Rani Lakshmibai.