1885 - Indiska Nationalkongressen (INC)

Nationalismen började ta tag i Indiens nya medelklass som främst bestod av tjänstemän, advokater och liknande. Gemensamt för dessa västerländskt inspirerade indier var att de hade västerländsk utbildning och västerländska ideal, men kände sig besvikna på sin underordnade ställning.

Indierna hade inte tillträde till de högre posterna utan måste finna sig i att britterna alltid kom först, dessutom var muslimerna förargade över att ständigt bli ersatta av hinduer - något som konsekvent skedde på grund av att muslimerna var mer konservativa i sin inställning till det västerländska, än vad hinduerna var.

Ur Indiska Nationalkongressen bildades Kongresspartiet som förlorade stort i 1999 års val men återtog makten valet efter.