1885 - Indiska Nationalkongressen (INC)

Indiska Nationalkongressen (INC)

Indiens nationalism och Kongresspartiet - hur en västerländskt inspirerad medelklass kämpade för självständighet och demokrati

Drivkraften efter 200 år som brittisk koloni

Indien var under nästan 200 år en brittisk koloni, som styrdes av det Brittiska Ostindiska Kompaniet och sedan av den brittiska kronan. Under denna tid växte det fram en ny indisk medelklass, som främst bestod av tjänstemän, advokater, lärare, journalister och andra yrkesgrupper. Denna medelklass hade fått en västerländsk utbildning och hade tagit till sig västerländska ideal, som nationalism, demokrati, frihet och jämlikhet. Men de kände sig också besvikna och frustrerade över sin underordnade ställning i det brittiska systemet, som diskriminerade och förtryckte dem. Den indiska medelklassen blev därför drivkraften bakom Indiens självständighetsrörelse, som utmanade det brittiska styret och krävde en egen nation och en egen regering.

Nationalkongressen (INC)

Den viktigaste organisationen för den indiska medelklassen var Indiska Nationalkongressen, som grundades 1885 som ett forum för dialog mellan indier och britter. Nationalkongressen blev snart en politisk rörelse, som företrädde de indiska intressena och aspirationerna. Nationalkongressen var till en början lojal mot det brittiska imperiet, och den strävade efter större självstyre och representation inom ramen för det brittiska systemet. Men efterhand blev Nationalkongressen mer radikal och nationalistisk, och den började kräva fullständig självständighet och suveränitet för Indien. Nationalkongressen anammade också olika former av icke-våldsamt motstånd och civil olydnad, som inspirerades av Mahatma Gandhi, som var en av dess främsta ledare.

Oenad och splittrad nationalkongress

Nationalkongressen var dock inte en enhetlig och homogen organisation, utan den bestod av flera olika fraktioner och grupper, som hade olika ideologier, strategier och mål. En av de största skillnaderna var den mellan hinduer och muslimer, som utgjorde de två största religiösa grupperna i Indien. Hinduer och muslimer hade levt sida vid sida i Indien i århundraden, men de hade också haft många konflikter och spänningar, som förvärrades av det brittiska styret. Hinduer och muslimer hade olika syn på Indiens framtid, och de kände sig hotade och marginaliserade av varandra. Hinduer utgjorde majoriteten av befolkningen, och de dominerade Nationalkongressen. Muslimer utgjorde en stor minoritet, och de kände sig underrepresenterade och diskriminerade av Nationalkongressen. 

Muslimska ligan

Muslimer bildade därför sin egen organisation, Muslimska Ligan, som grundades 1906 som ett alternativ till Nationalkongressen. Muslimska Ligan krävde att muslimer skulle få särskilda rättigheter och garantier i det brittiska systemet, och att Indien skulle delas upp i två separata stater, Indien och Pakistan, vid självständigheten.

Två inflytelserika partier som kämpade för självständighet

Nationalkongressen och Muslimska Ligan blev de två största och mest inflytelserika politiska partierna i Indien, som kämpade för Indiens självständighet och demokrati. De hade dock olika visioner och agendor, och de hade svårt att samarbeta och kompromissa med varandra. De hade också olika relationer till det brittiska styret, som försökte spela ut dem mot varandra och förhindra Indiens enighet och frihet. De hade också olika stöd och sympati bland det indiska folket, som var uppdelat och splittrat i många olika grupper och intressen. De hade också olika framgångar och motgångar i de olika valen och kampen som följde.

Kongresspartiet

Ur Nationalkongressen bildades Kongresspartiet, som var det dominerande partiet i Indien under flera decennier. Kongresspartiet leddes av flera framstående personer, som Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi och Rajiv Gandhi, som alla tillhörde samma familjedynasti. Kongresspartiet hade regeringsmakten i Indien under de flesta perioderna mellan 1947 och 2014, med undantag för några korta avbrott. Kongresspartiet betraktades som ett sekulärt och socialistiskt parti, som försökte främja Indiens utveckling, enhet och demokrati. Kongresspartiet fick dock också mycket kritik och motstånd, för att vara korrupt, ineffektivt och nepotistiskt. Kongresspartiet förlorade också mycket av sitt stöd och sin popularitet, på grund av olika skandaler, kriser och konflikter, som präglade Indiens historia.

Dagens utmanare, hindunationalistiska BJP

Kongresspartiet fick sin största utmanare i form av det hindunationalistiska partiet BJP, som grundades 1980 som en utbrytning från det tidigare partiet Janata. BJP var ett konservativt och religiöst parti, som försökte främja hinduismen och hinduernas intressen i Indien. BJP var också ett nationalistiskt och populistiskt parti, som försökte mobilisera det indiska folket mot det brittiska styret och dess arv. BJP var också ett pragmatiskt och opportunistiskt parti, som försökte anpassa sig till de olika förändringarna och utmaningarna i Indien. BJP kom till makten för första gången 1998, genom att bilda en koalitionsregering med flera mindre partier. BJP regerade Indien fram till 2004, då det förlorade valet till Kongresspartiet. BJP återkom till makten 2014, genom att vinna en historisk seger över Kongresspartiet. BJP leddes av Narendra Modi, som blev Indiens premiärminister. Modi lanserade en ambitiös reformagenda, som syftade till att förbättra Indiens ekonomi, säkerhet och status. Modi fick dock också mycket kritik och kontrovers, för att underminera Indiens demokrati, sekularism och mångfald.