1919 - Massakern i Amritsar

Kulhål i väggen vid  Jalianwala Bagh

Massakern i Jalianwala Bagh var ett av de mest brutala och skamliga kapitlen i den brittiska kolonialhistorien i Indien. Den 13 april 1919 öppnade brittiska soldater eld mot en stor skara av obeväpnade indier, som hade samlats i en park i Amritsar i Punjab för att fira det hinduiska nyåret Baisakhi och för att protestera mot de repressiva lagar som britterna hade infört. Massakern resulterade i att hundratals människor dödades och tusentals skadades, och den väckte en våg av vrede och avsky bland indierna, som såg den som ett bevis på britternas grymhet och arrogans. Massakern blev också en vändpunkt i Indiens frihetskamp, som fick Mahatma Gandhi att engagera sig fullt ut i den icke-våldsamma motståndsrörelsen mot det brittiska styret.

Bakgrunden till massakern

Bakgrunden till massakern var att britterna hade infört en rad nödlagar, kända som Rowlatt Acts, i början av 1919, som syftade till att bekämpa det växande nationalistiska upproret i Indien. Dessa lagar gav britterna rätt att fängsla och döma indier utan rättegång, att censurera pressen och att förbjuda möten och demonstrationer. Dessa lagar möttes av starkt motstånd och missnöje bland indierna, som såg dem som ett brott mot deras grundläggande rättigheter och friheter. Mahatma Gandhi, som var en av de främsta ledarna för den indiska självständighetsrörelsen, uppmanade indierna att genomföra en allmän strejk den 6 april 1919, som en protest mot lagarna. Strejken blev en stor framgång, och den följdes av flera andra aktioner och demonstrationer runt om i landet.

Arresten av två indiska ledare

I Amritsar, som var en av de största och viktigaste städerna i Punjab, var stämningen särskilt spänd och upprörd. Den 10 april arresterade britterna två populära indiska ledare, Dr. Saifuddin Kitchlew och Dr. Satyapal, som hade talat mot lagarna. Detta ledde till att en stor folkmassa samlades utanför polisstationen, där de krävde att ledarna skulle släppas. Polisen öppnade eld mot folkmassan, och dödade flera personer. Detta utlöste en våg av våld och upplopp i staden, där indierna attackerade och brände brittiska byggnader, banker och affärer. Britterna svarade med att införa krigslagar i staden, och att skicka en militär styrka under befäl av brigadgeneral Reginald Dyer, som fick i uppdrag att återställa ordningen.

Sikhernas nyår

Den 13 april var det Baisakhi, det hinduiska nyåret, som var en av de största och gladaste högtiderna i Punjab. Tusentals människor från olika delar av regionen hade kommit till Amritsar för att delta i festligheterna, och för att besöka det heliga Sikh-templet Gyllene Templet. Många av dem hade också samlats i en park som hette Jalianwala Bagh, som låg nära templet, för att lyssna på tal och för att uttrycka sitt stöd för självständighetsrörelsen. Parken var omgiven av höga murar, och hade bara en smal ingång. Det var en varm och solig dag, och stämningen var glad och fredlig.

Slaktaren i Amritsar

General Dyer fick reda på att det pågick ett möte i parken, och han bestämde sig för att stoppa det med våld. Han tog med sig ett femtiotal soldater, som var beväpnade med gevär, och marscherade mot parken. Han blockerade ingången med sina soldater, och utan att varna eller uppmana folkmassan att skingra sig, beordrade han sina soldater att öppna eld mot dem. Skotten haglade över de försvarslösa människorna, som försökte fly eller gömma sig bakom träd och buskar. Många föll till marken, döda eller sårade, medan andra klättrade över varandra i panik. Soldaterna fortsatte att skjuta i tio minuter, tills deras ammunition tog slut. De sköt mot alla som rörde sig, även mot de som försökte hjälpa de skadade. De sköt också mot en brunn, där många hade hoppat ner för att undkomma kulorna. När skotten tystnade, låg parken full av blod och kroppar.

Hundratals (eller mer) dödade och tusentals skadade

Massakern var en chockerande och fruktansvärd händelse, som chockade och förfärade både indierna och britterna. Det exakta antalet döda och skadade är fortfarande omtvistat, men enligt den officiella brittiska rapporten dödades 379 personer och 1 200 skadades. Enligt andra källor var siffrorna mycket högre, och kunde uppgå till över 1 000 döda och flera tusen skadade. Bland offren fanns många kvinnor och barn, som hade kommit till parken för att fira Baisakhi. Många av de överlevande bar på fysiska och psykiska ärr för resten av sina liv.

General Dyer: Hjälte för många britter

General Dyer försvarade sitt agerande, och hävdade att han hade handlat i självförsvar och för att förhindra ett uppror. Han fick stöd av många britter, som såg honom som en hjälte och en räddare. Han fick också en stor summa pengar från en insamling som startades av en brittisk tidning. Men han fick också mycket kritik och fördömande, både från indier och från andra britter, som såg honom som en mördare och en tyrann. Han blev kallad för "slaktaren av Amritsar", och han blev utredd och åtalad av den brittiska regeringen. Han blev fråntagen sitt befäl och tvingad att gå i pension, men han fick inget straff eller böter. Han dog i England 1927, utan att någonsin ångra sig eller be om ursäkt.

En symbol för det brittiska förtrycket

Massakern i Jalianwala Bagh blev en symbol för det brittiska förtrycket och grymheten i Indien, och den väckte en stark och bestående reaktion bland indierna, som såg den som ett bevis på att britterna inte respekterade eller brydde sig om dem. Massakern blev också en vändpunkt i Indiens frihetskamp, som fick en ny kraft och riktning. Mahatma Gandhi, som hade varit en förespråkare för samarbete och dialog med britterna, blev djupt påverkad av massakern, och han bestämde sig för att engagera sig fullt ut i den icke-våldsamma motståndsrörelsen mot det brittiska styret. Han lanserade en kampanj för civil olydnad, som uppmanade indierna att bojkotta brittiska varor, institutioner och lagar, och att följa sina egna regler och värderingar. Han blev snart den mest populära och inflytelserika ledaren för den indiska självständighetsrörelsen, som fortsatte att kämpa för Indiens frihet och värdighet.

Läs mer om Jalianwala Bagh i Amritsar!