1947 - Indien blir självständigt och delas

Vice Regal Lodge i Shimla där dokumentet om Indiens delning skrevs under


Vice Regal Lodge i Shimla där dokumentet om Indiens delning skrevs under

Landet blev delat längs religiösa linjer, Muhammad ali Jinnah ledde muslimerna och satt i Muslim League, Jawaharlal Nehru representerade hinduerna och satt i kongresspartiet. Gandhi var kongressens fadersfigur men hade ingen egentlig funktion, officiellt sett.

Jinnah ville att Indien skulle delas eller krossas och kongresspartiet ville ha ett självständigt Storindien.

Självklart betydde detta problem för britterna som ville ha ett enat folk att själva styra över. Muslimer och hinduer gick till angrepp mot varandra och båda sidor svarade med att utföra hämndaktioner, det var kaos i flera delar av landet.

Den brittiska regeringen bestämde därför att Indien skulle bli självständigt i juni 1948.

De båda sidorna fortsatte att slåss och den brittiske vicekonungen gjorde allt för att få parterna att bli sams, men han lyckades inte. Istället bestämdes, om än motvilligt, att landet skulle delas.

Gandhi var den ende som fruktade en delning, han befarade att det skulle bli ännu större kaos och till och med inbördeskrig.

 Läs mer om detta i Indien, D. Ståhl.