600-talet - Kung Harshas Rike och vad som kom efter det

Inte förrän 606 e. Kr. började man skymta ordning i norra Indien igen. Det nya riket som grundades av kung Harsha regerades av Vardhanadynastin. Kung H regerade länge, i hela 41 år och han ville återskapa ett imperium av samma storhet som Maurya- och Guptariket men lyckades aldrig riktigt ända fram; makten som blivit uppdelad under Guptariket  gick inte att samla.

Härefter följde ett flertal olika dynastier och riken; Calukyahärskarna styrde från 550-753 e.Kr. i södra och centrala Indien, i söder fanns även Chola, Pandya, Chera och Pallava.
Här har vi inga precisa årtal eller utförliga beskrivningar, man kan anta att de inte var stora riken och inte eller särskilt betydelsefulla.