Babur 1527-1530

År 1526 invaderade Babur, "Tigern", en ättling till Djingis Khan, norra Indien och lyckades mer eller mindre att ta kontrollen av Delhi utan större motstånd. Segern ledde till Lodhidynastins fall och inledde den blomstrande moguleran. Baburs löst sammanhållna rike sträckte sig från Kabul i dagens Pakistan i väst till bengalen i öst.