1287-1388 - Khaljidynastin, Delhisultanatet

Denna dynasti uppstod när Balban dog (han hade regerat en period efter Delhisultanatets fall) 1287 e. Kr. Khaljidynastins förste ledare var Ala-ud-din vars mål var att ena Indien. Han höjde skatten till hälften av skörden, införde boskapsskatt och drog in alla pensioner och statliga underhåll. Även äktenskapen kontrollerades av honom genom att godkänna eller ge avslag.

Allt detta skedde för att kunna finansiera den stora armén som dynastin krävde, eftersom den hotades från flera olika håll. Ala-ud-din besegrade Rajputerna (hinduisk krigar- och jordägarkast) i norr men förlorade slaget i Deccan (mellersta Indiens högplatå). År 1316 dog Ala-ud-din utan ha uppnått sitt mål, det blev tvärtemot uppror inom hans rike.

Liknande ambitioner hade Ghiyas-ud-din Tugluq, även han försökte utvidga det gamla Delhisultanatet men med helt andra metoder; han sänkte skatten och gav alldeles för stor makt till lokala länsherrar och befälhavare. Detta var några av anledningarna till att skapandet av ett imperium misslyckades.
En snabb upplösning av Khaljidynastin följde den siste sultanens död 1388.