1200-talet - Delhisultantatet & Mamlukdynastin

Den första dynastin som styrde Delhi-sultantatet kallas Mamlukerna. De hade tidigare varit slavar åt Sultan Qutb Al-Din Aiberg. Eftersom sultanen inte hade fått några egna söner beordrade han att hans mest trogna slavar skulle ta över efter hans död. 

År 1210 tog Aram Shah över makten men det var Shams us din Iltutmish som mellan 1211 och 1236 fick Delhisultantatet att växa till dess största storlek och makt.

Mamlukdynastin
ÅrSultan
1206–1210Qutb Al-Din Aibeg
1210–1211Aram Shah
1211–1236Shams us din Iltutmish
1236Rukn Al-Din
1236–1240Radiyya Begum
1240–1242Mu'izz Al-Din Bahram Shah
1242–1246Aladdin Masud Shah
1246–1266Nasr Al-Din
1266–1287Sultan Baban
1287–1290Muizz Al-Din