1526 - 1707 - Stormogulernas era

Att mogulriket blev så framgångsrikt kan nog nästan helt föklaras i deras sex största kejsare. Tillsammans regerade dessa sex kejsare i över 180 år, något som borgade för en stabilitet och kontinuitet

De sex stora mogulerna och deras regeringstid var (klicka dig vidare på något av namnen vidare för att läsa mer om mogultiden):