Baisakhi

Baisakhi är Punjabs skördefestival och firas med stor glädje. Över hela norra delarna firas solårets nya dag, som också är Tamil Nadus nyårsdag. För hinduer firas även Ganges nedstigande till jorden och människor tar bad i floden. För sikher är denna dagen särskilt viktig i och med formationen av Singh'erna, vilka omvandlade sikherna till en krigarsläkt.

Infaller den 13 april varje år utom vart 36 år då festivalen infaller den 14 april.