Eid-ul-Adha (Id-ul-Zuha, Bakr-Id)

Festivaldatum

Eid-ul-Adha är en av de största muslimska festivalerna och kallas också för offerfesten eller id al-adha. Den firas till minne av profeten Ibrahims (Abrahams) vilja att offra sin son som ett tecken på sin tro på Allahs (Guds) makt och nåd. Innan Ibrahim hann utföra offret, stoppade Gud honom och gav honom ett får som han offrade i stället för sin son.

Eid-ul-Adha firas den tionde dagen i den islamiska månaden Dhu al-Hijjah, efter att muslimer från hela världen har genomfört hajj, den årliga pilgrimsfärden till Mecka. Under firandet slaktas ett djur som en symbolisk handling för att visa tacksamhet gentemot Gud och för att påminna om den offerakt som utfördes av Ibrahim. Köttet delas sedan mellan familj, vänner och fattiga människor som en del av den religiösa ritualen.

Eid-ul-Adha är också en tid för bön, reflektion och att förena sig med familj och vänner. Klädseln är ofta traditionell och festlig och man ger också presenter till nära och kära.

Viktiga festivaler och högtider i Indien

Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |