Parinirvana-dagen

Festivaldatum

Parinirvana-dagen är en viktig högtid för Mahayana-Buddhister och den firas för att hedra Buddhas död och uppnåendet av Parinirvana, vilket innebär fullständig befrielse från återfödelse och lidande. Datumet för firandet kan variera mellan olika länder och samfund, men det firas oftast den 15 februari, även om vissa samfund firar den 8 februari.

I Indien är Parinirvana-dagen viktig på grund av dess betydelse för exiltibetaner som bor där. Dalai Lama, tibetansk buddhismens ledare, har sitt exil i Indien och han och många andra tibetanska buddhister firar dagen med ceremonier och bön. Firandet av Parinirvana-dagen inkluderar ofta att man besöker tempel, reciterar böner och läser texter om Buddhas liv och läror. Det är också vanligt att meditera för att förstå Buddhas läror och söka efter personlig upplysning.

Vilka är Mahayana-Buddhisterna?

Mahayana-Buddhisterna är en av de två stora huvudriktningarna inom buddhismen, den andra riktningen är Theravada-Buddhismen. Mahayana-Buddhismen uppstod cirka 500 år efter Buddha och är den mest spridda formen av buddhismen i länder som Kina, Japan, Vietnam, Korea, Taiwan och Tibet.

Mahayana-Buddhismen betonar ideer som bodhisattva-ideal, buddha-natur och sunyata (tomhet) som centrala aspekter av den buddhistiska läran. Mahayana-Buddhismen betonar också en större betydelse av den heliga skriften, förutom de tidiga buddhistiska texterna, och tolkar dessa på ett mer metafysiskt och filosofiskt sätt än Theravada-Buddhismen.

En av de centrala idéerna inom Mahayana-Buddhismen är bodhisattva-idealet, som innebär att en person strävar efter att bli en buddha för att hjälpa andra att nå upplysning, snarare än att enbart sträva efter sin egen upplysning. Mahayana-Buddhister tror också på att alla har en buddha-natur, en inneboende potential att uppnå fullständig upplysning, och att det är möjligt för alla att bli en buddha.

Mahayana-Buddhismen har också en rik tradition av meditation, bön, rituella sånger och mantran som används för att uppnå en djupare förståelse av buddhistisk lära och en mer upplyst livsstil. Det finns också en betoning på att uppnå nirvana inte bara genom meditation utan också genom handlingar av medkänsla och godhet gentemot andra.

Mahayana-Buddhismen har influerat kulturen och samhället i många länder där den praktiseras och har varit en viktig källa till inspiration för konst, musik, litteratur och filosofi.

Viktiga festivaler och högtider i Indien

Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |
Datum för festival/högtid:
| | |