Indiens skolsystem

Indiens skolsystem

Indiens skolsystem är med över 270 miljoner elever ett av världens största. Den indiska skolan använder ett 10+2-system, vilket innebär att det består av totalt 12 års skolgång, plus eventuella universitetsstudier. Trots att det indiska skolsystemet har stått för enorma utmaningar ses ljusglimtar och antalet studenter i landet har ökat drastiskt under de senaste åren.

Grundskolan i Indien

Grundskolan i Indien är obligatorisk för alla barn mellan 6 och 14 år och är indelad i två stadier: primärskolan (klass 1-5) och sekundärskolan (klass 6-10).

Primärskolan fokuserar på grundläggande färdigheter så som att lära ut hur man läser och skriver samt matematik. Sekundärskolan erbjuder en bredare utbildning som omfattar ämnen som naturvetenskap, historia, geografi och samhällskunskap.

För närvarande beräknas över 200 miljoner barn studera i grundskolan, enbart en liten del av dessa går vidare till en högre utbildning.

Gymnasiet eller Higher Secondary

Gymnasiet, som också kallas Higher Secondary eller Pre-University, är ett tvåårigt program som omfattar klass 11 och 12. Dessa två år är frivilliga, men är ett måste för studenter som planerar att gå vidare till högre utbildning på universitet. Under dessa två år erbjuds en mer specialiserad utbildning med ämnen så som fysik, kemi, biologi, matematik, engelska och hindi.

'För närvarande beräknas ungefär 80 miljoner ungdomar studera på gymnasiet i Indien varav en liten del som senare kommer studera på universitet.

Indiska universitet

Indien har ett stort antal universitet, både offentliga och privata, som erbjuder fyraåriga utbildningar som leder till en kandidatexamen. Universiteten i Indien erbjuder en bred utbildning, med ämnen som medicin, teknik, juridik, ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap.

Enligt uppgift är drygt 40 miljoner indier inskrivna på universitet för närvarande.

Privata vs. Publika skolor i Indien

Indien har både privata och offentliga (publika) skolor som erbjuder utbildning för elever. Publika skolor finansieras av den indiska regeringen och erbjuder ofta utbildning till en lägre kostnad eller till och med gratis. Å andra sidan drivs privata skolor av privata organisationer eller enskilda individer till inte sällan betydligt högre avgifter. 

Alltmer populärt med privat utbildning

Privata skolor har blivit alltmer populära i Indien på grund av deras rykte om att erbjuda bättre infrastruktur, kvalitet på undervisningen och akademiska resultat. De ses ofta som ett alternativ till publika skolor, särskilt för föräldrar som söker en mer specialiserad och individanpassad utbildning för sina barn. Å andra sidan spelar publika skolor en viktig roll i att ge utbildning till barn från ekonomiskt svagare bakgrund. 

Ingen skolpeng

En stor skillnad mellan de indiska och svenska privata skolorna ligger i kostnaden. Där privata skolor i Sverige omfattas av skolpengen måste förmyndarna i Indien stå för hela kostnaden själva.

Pojk- och Flickskolor i Indien

I Indien är det inte ovanligt med separata pojk- och flickskolor, där eleverna undervisas separat efter kön. Dessa skolor har funnits i landet sedan lång tid tillbaka och har sitt ursprung i olika kulturella och sociala faktorer.

Mer koncentrerad inlärningsmiljö?

Pojk- och flickskolor sägs ibland skapa en mer koncentrerad inlärningsmiljö genom att eliminera könsspecifika distraktioner och uppmuntra till en mer fokuserad studieatmosfär. Vissa föräldrar föredrar dessa skolor på grund av deras uppfattade fördelar när det gäller undervisningsmetoder och disciplin.

Blandade skolor i Indien – en väg mot ett mer jämställt samhälle

Trots populariteten av pojk- och flickskolor finns det också många blandade skolor i Indien, där eleverna undervisas tillsammans oavsett kön. Under de senaste åren har andelen blandade skolor ökat i landet, vilket har bidragit till att främja jämställdhet och integration mellan könen.

Ungefär 60-70% av skolorna i Indien är blandade skolor, där eleverna studerar tillsammans oavsett kön. Denna trend mot mer blandade skolor har bidragit till att skapa en mer inkluderande och likvärdig utbildningsmiljö för eleverna.

Kulturella och religiösa anledningar till separering

Det är viktigt att notera att preferenser för pojk- och flickskolor varierar beroende på kulturella, sociala och regionala faktorer i Indien. Vissa regioner kan ha en större andel av dessa skolor jämfört med andra. Utbildningsmyndigheter arbetar ständigt för att förbättra utbildningens kvalitet och tillgänglighet i alla typer av skolor i landet, oavsett om de är pojk-, flick- eller blandade skolor.

Skoluniformer i Indien

Skoluniformer är vanliga i Indiens skolor och betraktas som ett sätt att främja en känsla av enkelhet och prydlighet i skolmiljön. Skoluniformerna hjälper också till att minimera socioekonomiska skillnader mellan elever genom att alla klär sig likadant oavsett deras bakgrund och till att skapa en känsla av gemenskap och samhörighet bland eleverna.

Vanligast med krav på uniform

De flesta skolor i Indien kräver att eleverna bär uniformer, som vanligtvis består av en specifik färg och stil för varje skola. Uniformerna kan bestå av skjortor eller blusar med byxor eller kjolar för eleverna. Skoluniformer är en vanlig syn i indiska städer och byar och bland framför allt fattigare har skoluniformen blivit en del av vardagsklädseln, även på fritiden.

Indiska skolpojkar som bär uniformen även på fritiden

Indiska skolpojkar som bär uniformen även på fritiden

Utmaningar för det indiska skolsystemet

I världens folkrikaste nation, som dessutom har en av världens yngsta befolkningar, sätts givetvis hård press på skolsystemet. De vanligaste problemen med skolorna är:

  • Brist på resurser: Många skolor i Indien lider av brist på tillräckliga resurser, som skolbyggnader, lärare och läromedel.
  • Brist på kvalificerade lärare: Många lärare i Indien saknar nödvändiga kvalifikationer för sina uppdrag.
  • Ojämlikhet: Det indiska skolsystemet lider av ojämlikhet, med betydande skillnader i utbildningens kvalitet mellan olika regioner och samhällsgrupper.

Stora framsteg i det indiska skolsystemet

Samtidigt som skolsystemet står för enorma utmaningar görs betydande framsteg för att förbättra utbildningen och utbildningsnivån i Indien. Bland de främsta framstegen kan vi nämna:

  • Ökad skolgång: Andelen barn som går i skolan har ökat markant under de senaste decennierna.
  • Ökad satsning på utbildning: Den indiska regeringen har kraftigt ökat investeringarna i utbildningssektorn under de senaste åren.
  • Förbättrad kvalitet: Kvaliteten på utbildningen i Indien har visat vissa förbättringar under senare tid.
Gör barnen bättre