Näringsliv

Indien är ett högteknologiskt land med rika naturtillgångar, bördiga jordar och stora kuststräckor. Trots detta placerar sig Indien på listan över världens 40 fattigaste länder.

Risodling i Indien

Jordbruk & djurhållning

Ungefär två tredjedelar av Indiens befolkning är direkt eller indirekt involverade i jordbruket. Läs mer om det indiska jordbruket här!

Industri

Idag seglar den indiska IT-industrin upp som en av världens största och bästa i världen. Men i Indien finns också annan industri. Läs mer om Indiens industri här!

Import & export

Indien är inte ett stort exportland men indiska teer, mejeriprodukter och läder tillhör grupper som exporteras stort. Läs mer om Indiens export och import här!

Indien i siffror

Att mäta ett lands framgångar kan göras på många olika sätt. I vår tabell kan du hitta flera olika faktorer!